Hop til indhold

Partnerskabet for Effektive Indkøb er nedlagt

Partnerskabet for Effektive Indkøb drevet af ministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Statens og Kommunernes Indkøbsservice er nedlagt. Læs mere om partnerskabets arbejde og find inspiration i materiale og nyhedsbreve.

Partnerskabet overtages af et indkøbsnetværk drevet af SKI (ski.dk).

Hvad er effektive indkøb?

Partnerskabet har arbejdet ud fra en definition af effektive indkøb som:

  • En tilgang til indkøb med fokus på ressourcemæssig helhedstænkning fremfor detailtænkning med afsæt i lokale/decentrale præferencer og hensyn
  • En godkendt indkøbspolitik, der er aktivt forankret i institutionens øverste ledelse og giver klare aftale- og disponeringsmæssige rammer for decentrale afdelinger mv.
  • En høj prioritering af brugen af rammeaftaler hos Statens Indkøb og SKI – suppleret med egne udbud (eksempelvis via indkøbsfællesskaber) på uddannelsesspecifikke indkøbskategorier.

Partnerskabets strategi (pdf)

Se planlagte aktiviteter for institutionerne (ski.dk)

Sidst opdateret: 27. juni 2023