Formålet med partnerskabet er at understøtte og inspirere til fortsat udvikling og effektivisering af institutionernes indkøb.

Hvad er effektive indkøb?

Partnerskabet arbejder ud fra en definition af effektive indkøb som:

  • En tilgang til indkøb med fokus på ressourcemæssig helhedstænkning fremfor detailtænkning med afsæt i lokale/decentrale præferencer og hensyn
  • En godkendt indkøbspolitik, der er aktivt forankret i institutionens øverste ledelse og giver klare aftale- og disponeringsmæssige rammer for decentrale afdelinger mv.
  • En høj prioritering af brugen af rammeaftaler hos Statens Indkøb og SKI – suppleret med egne udbud (eksempelvis via indkøbsfællesskaber) på uddannelsesspecifikke indkøbskategorier.

Indkøbsarrangementer for institutionerne

Partnerskabet understøtter og inspirerer til effektive indkøb gennem afholdelse af info-møder og konferencer m.m. for institutionerne.

De selvejende institutioner leder arbejdet i partnerskabet via en styregruppe, Rådgivningsgruppen, der prioriterer de ressourcer, som partnerskabet stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet. Ministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Statens og Kommunernes Indkøbsservice sekretariatsbetjener Rådgivningsgruppen og driver de projekter og indsatser, som iværksættes.

Se Rådgivningsgruppens medlemmer (pdf)

Det vil vi med partnerskabet - strategien (pdf)

Se planlagte aktiviteter for institutionerne (ski.dk)

Sidst opdateret: 10. januar 2020