Hop til indhold

Mange uddannelsesinstitutioner og it-driftsfællesskaber går med overvejelser om hel eller delvis outsourcing af it-driftsmiljøet.

På infomødet blev deltagerne præsenteret for muligheder, gevinster og opmærksomhedspunkter, når data og driftsydelser flyttes fra kælder til sky. Infomødet er arrangeret af partnerskabet for effektive indkøb på de selvejende institutioner.

Velkommen og dagens program

Forudsætninger, muligheder og faldgruber ved outsourcing af it-driftsydelser
revisionsydelser og økonomisk rådgivning

Erfaringer og overvejelser på institutionerne og i it-driftsfællesskaber i forbindelse med forberedelse til hel eller delvis outsourcing af it-drift

Institutionernes muligheder for at købe standard it-drift og Cloud-drift via rammeaftaler hos SKI
Sidst opdateret: 27. juni 2023