Hop til indhold

Konference om energi-effektiviseringer på de selvejende uddannelsesinstitutioner

Arrangementet blev holdt i Odense den 9. nov. 2016 i regi af Partnerskabet for Effektive Indkøb i et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt SKI.

Konferencens havde til formål er at understøtte og inspirere de selvejende institutioner i deres arbejde med energioptimering med bidrag til:

  • Inspiration til energieffektive løsninger og investeringer
  • Videndeling med mulighed for at opsøge sparring og samarbejde med andre institutioner
  • Inspiration til energieffektive indkøb ved præsentation af relevante rammeaftaler på bygnings- og serviceområdet

Dagen bød på oplæg fra Bygningsstyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, seks uddannelsesinstitutioner, Undervisningsministeriet (MBUL), Uddannelsesministeriet (UFM) samt SKI. Links til oplæggene finder du nedenfor.

Dagens program og oplæg:

Session 1: Hvordan og hvorfor energioptimerer vi?

Velkomst og introduktion v. Jens Hedegaard Madsen, kundepartner i SKI (pptx)

Status: Energibesparelser på selvejeområdet v. Kontorchef Peder Michael Sørensen, Styrelsen for Videregående Uddannelse (UFM) og Kontorchef Kristian Brik, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (MBUL) (pptx)

Først intelligent energistyring – så intelligent energirenovering v. Teknisk konsulent Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen (pptx)

Når vi skal energirenovere v. Lone Hedegaard og Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut (pptx)

Session 2: Workshops: Case-baserede oplæg

ESCO- energioptimering på RUC v. ingeniør og projektleder Andreas Skov Hansen, RUC (pptx)

Energiledelse på professionshøjskolen Metropol v. bygningschef Søren Bagge, Professionshøjskolen Metropol (pptx)

Nul-energi (CO2-neutrale) byggerier v. direktør Hans Chr. Jeppesen, EUC Nordvest (pdf)

Helhedsorienteret energiindsats giver millionbesparelser. V. teamleder for Grøn Campus, Tomas Refslund Poulsen, Københavns Universitet (pdf)

Vejen til stor energireduktion på Middelfart Gymnasium v. rektor Christian Alnor med to elever, Middelfart Gymnasium (pptx)

Energistyring på SDE – tilgang, problemstillinger og løsninger v. bygningschef Michael Olsen, Syddansk Erhvervsskole (pptx)

Session 3: Indkøbsaftaler til at understøtte effektiv drift og indkøb på bygnings- og serviceområdet.

Relevante indkøbsaftaler til at understøtte effektiv drift og indkøb på bygnings- og serviceområdet (pptx)

Information om indkøbsaftaler på rådgivende ingeniørydelser, arkitektydelser, materialer til bygningsdrift og -vedligehold m.m. v. Jens Hedegaard Madsen, kundepartner i SKI (pptx)

Sidst opdateret: 27. juni 2023