Hop til indhold

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i instrukser på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instrukserne fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (regulerede institutioner) foretages aktivitetsindberetningerne elektronisk fra institutionernes studieadministrative systemer og i mindre omfang via ministeriets indberetningsportal.

Tilskudsinstruks FGU

Instruks for tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse.

FGU-instruks 2023 (pdf)

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2019.1 (pdf)

Tilskudsinstruks KUU

Instruksen gælder for udbetaling af tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og udbetaling af tilskud til øvrige godkendte udbydere.

KUU-instruks 2015.1 (pdf)

Tilskudsinstruks TAMU

Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

TAMU-instruks 2016.1 (pdf)

Tilskudsinstruks EA

Instruksen fastsætter nærmere retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet, beregning og udbetaling af tilskud, tilskudskontrol, kommunernes og anden aktørs betaling for uddannelse samt anvendelsen af elevadministrative systemer.

EA-instruks (ufm.dk)

Tilskudsinstruks

Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud til adgangskurser, samt tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskudsinstruks (ufm.dk)

Sidst opdateret: 6. juli 2023