Hop til indhold

Ministeriet yder tilskud til eud-enkeltfag og deltidsuddannelser samt videregående åben uddannelse.

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i henholdsvis IEU-instruks og EA-instruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instrukserne fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2019.1 (pdf)

Tilskudsinstruks EA

Instruksen fastsætter nærmere retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet, beregning og udbetaling af tilskud, tilskudskontrol, kommunernes og anden aktørs betaling for uddannelse samt anvendelsen af elevadministrative systemer.

EA-instruks (ufm.dk)

Indberetningsfrister

Kvartal Indberetningsperiode Indberetningsfrist Frist for ledelses- og revisorerklæring
1 1. januar - 31. marts 5. april 15. maj i finansåret
2 1. april - 30. juni 5. juli 15. august i finansåret
3 1. juli - 30. september 5. oktober 15. november i finansåret
4 1. oktober - 31. december 2. januar 15. februar i finansåret +1

 

Ledelses- og revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres. Skolen skal anvende nedenstående ledelses- og revisorerklæring vedrørende indberetning af årselever.

Institutionen og revisor kan først foretage tilskudskontrol, når den indberettede aktivitet er beregnet og tilskudsbrevet tilgængeligt på Brevportalen (brevportalen.uvm.dk).

Ledelses- og revisorerklæring 2024 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring 2023 (docx)

Vejledning (docx)

Sidst opdateret: 21. juni 2023