Ministeriet yder tilskud til erhvervsuddannelser, hhx, htx, skolepraktik og skolehjem.

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instruksen fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2019.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelses- og revisorerklæringer samt vejledninger vedrørende både elektroniske aktivitetsindberetning og indberetninger på skemaer for eud, hhx, htx, skolepraktik og skolehjem.

Udlagt undervisning

Revisorerklæring og retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet for undtagelsesreglen om grundtilskud for IEU.

Revisorerklæring med bilag til indberetning (doc)

Retningslinjer for udlagt undervisning (pdf)

Praktikuddannelse på produktionsskoler

Revisorerklæring og retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet for undtagelsesreglen om grundtilskud for IEU.

Praktikuddannelse på produktionsskoler (doc)

Vejledning til skriftlig indberetning af aktivitet vedrørende praktikuddannelse på produktionsskoler (pdf)

Befordringstilskud til skolehjemselever

I finansloven for 2019 er der afsat midler til befordring af skolehjemselever. Bevillingen bruges alene til at refundere udgifter, som er afholdt af skoler, der har udbetalt befordringstilskud til elever som bor på skolehjem i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Hent blanket til kvartalsvis refusion af tilskud til befordring samt til opgørelse af kvartalsvise udgifter vedrørende benyttelse af eget befordringsmiddel. Skolen skal indsende refusionsskema kvartalsvis.

Skema til befordringstilskud (word)

Bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 8. marts 2019