Hop til indhold

Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, institutionerne er godkendt til at udbyde.

Reglerne for tilskudsudbetaling er fastlagt i Tilskudsinstruksen.

Tilskudsinstruks

Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud til adgangskurser, samt tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskudsinstruks (ufm.dk)

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal institutionerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

Det for meget anviste tilskud for kreds 27101 indbetales på reg.nr. 0216 konto nr. 4069059473, hvorimod for kreds 27120 skal det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0216 konto nr. 4069167632 med angivelse af institutionens navn og 6-cifrede institutionskode for den juridiske enhed. 

Indberetningsfrister

Ordinær uddannelse - Professionshøjskoler og erhvervsakademier m.fl.

Aktivitetsperioder* Indberetningsfrist Indsendelsesfrist 
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist 
Revisorerklæring 
(vedrører hele perioden)**
01.09.202X-1 – 29.02.202X 10.03.202X 31.05.202X 15.04.202X+1
01.03.202X – 31.08.202X 11.09.202X 30.11.202X 15.04.202X+1

* -1 Betyder året før finansåret
** +1 Betyder året efter finansåret

Åben uddannelse – Professionshøjskoler og erhvervsakademier m.fl.

Aktivitetsperioder* Deltager-
betalingsfrist
Indberetningsfrist Indsendelsesfrist
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist
Revisorerklæring
(vedrører hele perioden)**
01.01.202X-31.03.202X 08.05.202X 15.05.202X 30.06.202X 15.04.202X+1
01.04.202X-30.06.202X 08.08.202X 15.08.202X 30.09.202X 15.04.202X+1
01.07.202X-30.09.202X 08.11.202X 15.11.202X 30.12.202X 15.04.202X+1
01.10.202X-31.12.202X 08.02.202X+1 15.01.202X+1 28.02.202X+1
15.04.202X+1

* +1 Betyder året efter finansåret

Åben uddannelse - Universiteter

Aktivitetsperioder* Deltager-
betalingsfrist
Indberetningsfrist Indsendelsesfrist 
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist 
Revisorerklæring 
(vedrører hele perioden)**
16.09.202X-1 - 15.05.202X 08.07.202X 15.07.202X 31.08.202X 15.04.202X+1
16.05.202X - 15.09.202X 08.11.202X+1 15.11.202X 30.12.202X 15.04.202X+1

* -1 Betyder året før finansåret
** +1 Betyder året efter finansåret

Adgangskurser – Professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter

Aktivitetsperioder* Indberetningsfrist Indsendelsesfrist
Ledelses- og revisorerklæring
01.09.202X-1 – 29.02.202X 10.03.202X 31.05.202X
01.03.202X – 31.08.202X 11.09.202X 30.11.202X

* -1 Betyder året før finansåret

Pædagogikum - Syddansk Universitet

Aktivitetsperiode Indberetningsfrist Indsendelsesfrist
Ledelses- og revisorerklæring
01.01.202X – 01.10.202X 15.10.202X 30.11.202X

 

Ledelses- og revisorerklæringer

Erklæringerne sendes indscannet med originale underskrifter til denne adresse: pheamfl@stukuvm.dk.

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser 2024 (docx)

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag 2024 (docx)

Ledelseserklæring åben uddannelse 2024 (docx)

Revisorerklæring professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet 2024 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring pædagogikum 2024 (docx)

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal institutionerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank. 

Det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med angivelse af den juridiske enheds navn og den juridiske enheds 6-cifrede institutionskode. 

Sidst opdateret: 30. januar 2024