Hop til indhold

Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, institutionerne er godkendt til at udbyde.

Reglerne for tilskudsudbetaling er fastlagt i Tilskudsinstruksen.

Tilskudsinstruks

Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud til adgangskurser, samt tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskudsinstruks (ufm.dk)

Indberetningsfrister

Ordinær uddannelse - Professionshøjskoler og erhvervsakademier m.fl.

Aktivitetsperioder* Indberetningsfrist Indsendelsesfrist 
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist 
Revisorerklæring 
(vedrører hele perioden)**
01.09.202X-1 – 28.02.202X 10.03.202X 31.05.202X 15.04.202X+1
01.03.202X – 31.08.202X 11.09.202X 30.11.202X 15.04.202X+1

* -1 Betyder året før finansåret
** +1 Betyder året efter finansåret

Åben uddannelse – Professionshøjskoler og erhvervsakademier m.fl.

Aktivitetsperioder* Deltager-
betalingsfrist
Indberetningsfrist Indsendelsesfrist
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist
Revisorerklæring
(vedrører hele perioden)**
01.01.202X-31.03.202X 08.05.202X 15.05.202X 30.06.202X 15.04.202X+1
01.04.202X-30.06.202X 08.08.202X 15.08.202X 30.09.202X 15.04.202X+1
01.07.202X-30.09.202X 08.11.202X 15.11.202X 30.12.202X 15.04.202X+1
01.10.202X-31.12.202X 08.02.202X+1 15.01.202X+1 28.02.202X+1
15.04.202X+1

* +1 Betyder året efter finansåret

Universiteter

Aktivitetsperioder* Deltager-
betalingsfrist
Indberetningsfrist Indsendelsesfrist 
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist 
Revisorerklæring 
(vedrører hele perioden)**
16.09.202X-1 - 15.05.202X 08.07.2020X 15.07.202X 31.08.202X 15.04.202X+1
16.05.202X - 15.09.202X 08.11.202X+1 15.11.202X 30.12.202X 15.04.202X+1

* -1 Betyder året før finansåret
** +1 Betyder året efter finansåret

Adgangskurser – Professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter

Aktivitetsperioder* Indberetningsfrist Indsendelsesfrist
Ledelses- og revisorerklæring
01.09.202X-1 – 28.02.202X 10.03.202X 31.05.202X
01.03.202X – 31.08.202X 11.09.202X 30.11.202X

* -1 Betyder året før finansåret

Pædagogikum - Syddansk Universitet

Aktivitetsperiode Indberetningsfrist Indsendelsesfrist
Ledelses- og revisorerklæring
01.01.202X – 01.10.202X 15.10.202X 30.11.202X

 

Ledelses- og revisorerklæringer

Erklæringerne sendes indscannet med originale underskrifter til denne adresse: pheamfl@stukuvm.dk.

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser 2023 (docx)

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag 2023 (docx)

Ledelseserklæring åben uddannelse 2023 (docx)

Revisorerklæring professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet 2023 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring pædagogikum 2023 (docx)

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal institutionerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank. 

Det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med angivelse af den juridiske enheds navn og den juridiske enheds 6-cifrede institutionskode. 

Sidst opdateret: 30. august 2023