Hop til indhold

Ministeriet kan kompensere uddannelsesinstitutioners udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven (ikke-fradragsberettiget købsmoms), som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser.

Momskompensationsordningen har til formål at kompensere institutionernes faktiske afgifter for købsmoms, da institutionerne modtager taxametertilskud eksklusiv moms.

Omfattede institutioner

Ministeriets momskompensation omfatter selvejende institutioner på det regulerede område. Det vil sige:

  • Institutioner for erhvervsrettet uddannelse
  • Institutioner for almengymnasiale uddannelser
  • Institutioner for almen voksenuddannelse (VUC)
  • Institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Ministeriet udbetaler endvidere momskompensation på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) til følgende institutioner:

  • Erhvervsakademier
  • Professionshøjskoler for videregående uddannelser
  • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Vejledninger

Vejledning til momskompensation indeholder nærmere forklaring af institutioners mulighed for kompensation, samt frister for og skema til kvartalvis afrapportering af institutioners afgifter med henblik på momskompensation.

Årsopgørelser

Til opgørelse og indberetning af årets momskompensation anvendes Årsopgørelse for momskompensation. Årsopgørelsen skal leder- og revisorattesteres.

Sidst opdateret: 21. juni 2023