Hop til indhold

Indberetningsfrist

Frist for indberetning af årsrapport mv. er den 5. april 2024.

Paradigme for årsrapport

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigme og vejledning til årsrapport for 2023 for Institutioner for forberedende grunduddannelse, Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. 

Ændringer i paradigme for årsrapporten

 I forhold til Paradigme for årsrapporten 2022 fremhæves her følgende ændringer i Paradigme for årsrapporten 2023: 

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for BUVM-institutioner (pdf)

Paradigme for årsrapport 2023 (docx)

Vejledning om udarbejdelse af målrapportering 2023 for Institutioner for forberedende grunduddannelse (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af målrapportering 2023 for statsfinansierede selvejende institutioner ekskl. FGU (pdf)

 

Indberetning af regnskabsmateriale

Følgende materiale skal indberettes på virk.dk:

  • Årsrapporten for 2023 (i både PDF og XBRL-format)
  • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023
  • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2023
  • Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger
  • Institutionens regnskabsinstruks.

Derudover skal institutionen via ØDUP/CIP sende en xml-fil med institutionens formålsregnskab. Fristen er den samme som det øvrige materiale.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har slået bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen sammen til et dokument.

Paradigmet skal anvendes for 2023.

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2023. Bemærk, at bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er gennemgået af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen (docx)

Fravigelse fra statens regnskabsregler

Under helt særlige omstændigheder kan det være nødvendigt at fravige statens regnskabsregler for at undgå udarbejdelse af et vildledende eller misvisende årsregnskab.

Fravigelse fra statens regnskabsregler kan kun ske efter dialog med styrelsen. Såfremt der er indikationer på, at aflæggelse af regnskab efter statens regnskabsregler vil medføre et vildledende eller misvisende årsregnskab, skal institutionen, og dennes revisor, hurtigst muligt tage kontakt til styrelsen på oek@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 22. maj 2024