Ministeriet yder tilskud til almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i AGV-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instruksen fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelses- og revisorerklæringer samt vejledninger vedrørende både elektroniske aktivitetsindberetning og indberetninger på skemaer for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Tilskud til betaling for gymnasial undervisning i internationale eksaminer i udlandet

Danske gymnasieelever kan ansøge om tilskud til hel eller delvis dækning af betaling for gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet.

Læs mere om ansøgning om tilskud under gymnasiale uddannelser

Sidst opdateret: 8. marts 2019