Hop til indhold

Ministeriet yder tilskud til almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i AGV-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instruksen fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelses- og revisorerklæringer samt vejledninger vedrørende både elektroniske aktivitetsindberetning og indberetninger på skemaer for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

 

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal skolerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

Det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med angivelse af skolens navn og skolekode.

Tilskud til betaling for gymnasial undervisning i internationale eksaminer i udlandet

Danske gymnasieelever kan ansøge om tilskud til hel eller delvis dækning af betaling for gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet.

Læs mere om ansøgning om tilskud under gymnasiale uddannelser

Sidst opdateret: 8. juni 2022