Hop til indhold

Ministeriet udbetaler tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), elevstøtte herunder kost og logi samt befordring.

TAMU er organiseret som én institution med seks afdelinger, der er geografisk fordelt, så der er et landsdækkende uddannelsestilbud. Indberetning af aktivitet foretages via indsendelse af ledelses- og revisorerklæringer.

TAMU-tilskudsinstruks fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Tilskudsinstruks TAMU

Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

TAMU-instruks 2016.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres. Skolen skal anvende nedenstående ledelses- og revisorerklæring vedrørende indberetning af årselever.

Skolen skal være opmærksom på, at skemaerne løbende ajourføres og derfor altid anvende den seneste version af skemaerne.

Skema til indberetning af elevdøgn og årselever (pdf)

Vejledning til indberetning af elevdøgn og årselever (pdf)

Skema til indberetning af elevstøtte og befordring (pdf)

Vejledning til indberetning af elevstøtte og befordring (pdf)

Sidst opdateret: 21. juni 2023