Hop til indhold

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) er en særligt tilrettelagt uddannelse, som foregår under arbejdspladslignende vilkår, og som henvender sig til uddannelsessvage unge ledige.

Målgruppen

TAMU henvender sig til unge mellem 18-30 år, hvis udvikling er præget af en flydende socialtilstand og en svag skolebaggrund, så de har svært ved at få en erhvervsrettet uddannelse eller et job.

For mange af dem har tilværelsen været præget af lovovertrædelser og forskellige former for misbrug. Deres personlige og sociale udvikling stiller krav om en målrettet pædagogisk uddannelsesmæssig indsats, for at de kan få de kompetencer, der er forudsætningen for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Uddannelsen

TAMU er en særlig tilrettelagt joborienteret uddannelse, hvor hovedvægten er på praktisk læring under arbejdspladslignende vilkår. Det er opgaveløsning i form af produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser på markedsbetingede vilkår.

Uddannelserne er opbygget trinvist og er individuelt tilrettelagt som et samlet forløb, der kan gennemføres på 30 uger. Der er mulighed for fire ugers udslusning efter endt uddannelse.

TAMU følger lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsesretninger

TAMU har ni uddannelsesretninger:

  • Bygningsservice
  • Gartneri
  • Jordbrug
  • Kantine
  • Metalindustri
  • Rengøring
  • Tekstil
  • Transport
  • Træindustri

Læs om uddannelsesretningerne (tamu.dk)

Optagelse

Der er løbende til- og afgang til TAMU. Det er TAMU, som afgør, om en person kan optages.

Institutioner under det sociale og uddannelsesmæssige område, for eksempel jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Kriminalforsorgen, kan henvise personer til TAMU, hvis de tilhører målgruppen.

Enkeltpersoner kan også selv henvende sig for at komme i gang med et uddannelsesforløb.

Seks centre

TAMU er én landsdækkende institution med seks afdelinger (centre) fordelt over hele landet. Alle centre, undtagen centeret i Århus, har en kostskoleafdeling.

Sidst opdateret: 26. juli 2023