Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instruksen fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Omfattede institutioner

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU) samt private udbydere, professionshøjskoler og universiteter, som er godkendt til at udbyde nærmere bestemte Fælles Kompetence beskrivelser.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2017.2 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres. Institutionen skal anvende nedenstående ledelses- og revisorerklæring vedrørende indberetning af årselever.

Institutionen og revisor kan først foretage tilskudskontrol, når den indberettede aktivitet er beregnet og tilskudsbrevet tilgængeligt på Indberetnings- og brevportalen.

Ledelses- og revisorerklæring EASY/WEB 2017 (pdf)

Vejledning 2017 (pdf)

AMU-kursister med forældet videregående uddannelse

Aktivitet vedrørende AMU-kursister med forældet videregående uddannelse skal foretages via blanket.

Med finansloven for 2015 ændredes reglen om fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse, således at deltagere med en forældet videregående uddannelse er omfattet af almindelig deltagerbetaling i perioden 2015 – 2017.

Ledelseserklæring 2017 (doc)

Revisorerklæring 2017 (doc)

Vejledning (pdf)

Sidst opdateret: 29. marts 2017