Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Omfattede institutioner

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU) samt private udbydere, professionshøjskoler og universiteter, som er godkendt til at udbyde nærmere bestemte Fælles Kompetence beskrivelser.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2019.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres. Institutionen skal anvende nedenstående ledelses- og revisorerklæring vedrørende indberetning af årselever.

Institutionen og revisor kan først foretage tilskudskontrol, når den indberettede aktivitet er beregnet og tilskudsbrevet tilgængeligt på Indberetnings- og brevportalen.

Ledelses- og revisorerklæring 2019 (docx)

Vejledning 2018 (pdf)

Dispensation i forbindelse med forsøg med VEU-godtgørelse ved fjernundervisning i AMU

Som led i Trepart III blev det besluttet, at der i 2018-2021 gennemføres et forsøg med VEU-godtgørelse ved op til fuld fjernundervisning i AMU. Forsøget udmøntes ved, at der fra 1. september 2018 er dispensation til, at deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse gennemført som mellem 75 og 100 pct. fjernundervisning kan udløse VEU-godtgørelse, hvis undervisningen afsluttes med en centralt godkendt prøve.

Listen over centralt godkendte prøver opdateres løbende. Se listen (excel).

Læs mere om Trepart III.

Sidst opdateret: 15. marts 2019