Hop til indhold

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Omfattede institutioner

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU) samt private udbydere, professionshøjskoler og universiteter, som er godkendt til at udbyde nærmere bestemte Fælles Kompetence beskrivelser.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2019.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres. Institutionen skal anvende nedenstående ledelses- og revisorerklæring vedrørende indberetning af årselever.

Institutionen og revisor kan først foretage tilskudskontrol, når den indberettede aktivitet er beregnet og tilskudsbrevet tilgængeligt på Indberetnings- og brevportalen.

Udvidet ledelses- og revisorerklæring (pdf) – anvendes kun i COVID-19 perioden.

Ledelses- og revisorerklæring (pdf)

Vejledning (pdf)

Dispensation i forbindelse med forsøg med VEU-godtgørelse ved fjernundervisning i AMU

Som led i Trepart III blev det besluttet, at der i 2018-2021 gennemføres et forsøg med VEU-godtgørelse ved op til fuld fjernundervisning i AMU. Forsøget udmøntes ved, at der fra 1. september 2018 er dispensation til, at deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse gennemført som mellem 75 og 100 procent fjernundervisning kan udløse VEU-godtgørelse, hvis der til uddannelsen er tilknyttet en centralt godkendt prøve.

Listen over centralt godkendte prøver opdateres løbende (excel) [19.06.2020]

Den enkelte godkendte AMU-udbyders kursusafdeling/ -ansvarlige får løbende oplysning om udviklede centralt godkendte prøver i nyhedsbrevet ”Ugens rapport” fra uddannelsesadministration.dk.

Derudover er det i 2019 som en overgangsordning fortsat muligt at anvende prøver, der er udviklet og godkendt af efteruddannelsesudvalgene til arbejdsmarkedsuddannelser som led i forsøg med kollektiv afkortning. Disse prøver kan ses i vedlagte liste nedenfor, hvor der også er oplysninger om hvilke efteruddannelsesudvalg, man som godkendt AMU-udbyder skal henvende sig til for at få adgang til prøverne.

Liste med prøver (pdf)

I løbet af 2019 bliver prøverne på listen til forsøget med kollektiv afkortning løbende erstattet af centralt godkendte prøver, hvorefter skolerne skal anvende den centralt godkendte prøve. Skolerne er forpligtede til at holde sig orienterede om efteruddannelsesudvalgenes udvikling og opdatering af prøverne og til at sikre, at prøver der er beskrevet efter de nye regler, afholdes efter dem, så snart de nye prøvebeskrivelser er klar.

Læs mere om Trepart III.

Sidst opdateret: 19. juni 2020