Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Omfattede institutioner

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU) samt private udbydere, professionshøjskoler og universiteter, som er godkendt til at udbyde nærmere bestemte Fælles Kompetence beskrivelser.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2017.2 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres. Institutionen skal anvende nedenstående ledelses- og revisorerklæring vedrørende indberetning af årselever.

Institutionen og revisor kan først foretage tilskudskontrol, når den indberettede aktivitet er beregnet og tilskudsbrevet tilgængeligt på Indberetnings- og brevportalen.

Ledelses- og revisorerklæring EASY/WEB 2018 (pdf)

Vejledning 2017 (pdf)

Ophør af forsøgsordning med nedsat deltagerbetaling for AMU-kursister med forældet videregående uddannelse

Forsøgsordningen ophørte med udgangen af 2017.

Fra og med 1. januar 2018 skal personer med en forældet videregående uddannelse betale fuld deltagerbetaling ved deltagelse i AMU.

Bemærk, at deltagere med en forældet videregående uddannelse fortsat vil have ret til tilskud til kost og log, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Eventuelle supplerende aktivitetsindberetninger vedrørende perioden 2015 – 2017 skal være modtaget i ministeriet senest d. 5. april 2018.

Ledelseserklæring 2017 (doc)

Revisorerklæring 2017 (doc)

Vejledning (pdf)

Sidst opdateret: 9. maj 2018