Hop til indhold

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Omfattede institutioner

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU) samt private udbydere, professionshøjskoler og universiteter, som er godkendt til at udbyde nærmere bestemte Fælles Kompetence beskrivelser.

Tilskudsinstruks AMU

Instruks for tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser mv.

AMU-instruks 2024.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres. Institutionen skal anvende nedenstående ledelses- og revisorerklæring vedrørende indberetning af årselever.

Institutionen og revisor kan først foretage tilskudskontrol, når den indberettede aktivitet er beregnet og tilskudsbrevet tilgængeligt på Indberetnings- og brevportalen.

Bemærk: Inden udfyldelse af ledelses- og revisorerklæringen, skal filen først gemmes lokalt.

Ledelses- og revisorerklæring AMU 2024 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring AMU 2023 (docx)

Vejledning (pdf)

Frister for totale indberetninger og revisorerklæringer

Kvartal Indberetningsperiode*  Frist for indberetninger  Frist for revisorerklæring 
 1. 1. jan. - 31. marts 5. april  12. maj 2024 
 2. 1. april - 30. juni 5. juli  12. aug. 2024 
 3.  1. juli - 30. sep.  5. oktober  12. nov. 2024
 4.   1. okt. - 31. dec.  2. jan.  12. feb. 2023 og 2025

* Hvis indberetningsdatoen ikke er en hverdag, er efterfølgende hverdag fristen.

* Er indberetningen ikke modtaget på indberetningsdatoen, vil institutionen først modtage tilskuddet for indberetningen en måned senere.

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 27. maj 2024