Hop til indhold

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i IEU-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Omfattede institutioner

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU) samt private udbydere, professionshøjskoler og universiteter, som er godkendt til at udbyde nærmere bestemte Fælles Kompetence beskrivelser.

Tilskudsinstruks IEU

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse).

IEU-instruks 2019.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Al tilskudsberettiget aktivitet skal revisorattesteres. Institutionen skal anvende nedenstående ledelses- og revisorerklæring vedrørende indberetning af årselever.

Institutionen og revisor kan først foretage tilskudskontrol, når den indberettede aktivitet er beregnet og tilskudsbrevet tilgængeligt på Indberetnings- og brevportalen.

Bemærk: Inden udfyldelse af ledelses- og revisorerklæringen, skal filen først gemmes lokalt.

Ledelses- og revisorerklæring AMU 2023 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring for 2. - 4. kvartal 2022 (docx)

Vejledning (pdf)

Frister for totale indberetninger og revisorerklæringer

Kvartal Indberetningsperiode*  Frist for indberetninger  Frist for revisorerklæring 
 1. 1. jan. - 31. marts 5. april  12. maj 2023 
 2. 1. april - 30. juni 5. juli  12. aug. 2023 
 3.  1. juli - 30. sep.  5. oktober  12. nov. 2023 
 4.   1. okt. - 31. dec.  2. jan.  12. feb. 2023 

* Hvis indberetningsdatoen ikke er en hverdag, er efterfølgende hver- dag fristen.

* Er indberetningen ikke modtaget på indberetningsdatoen, vil institutionen først modtage tilskuddet for indberetningen en måned senere.

Dispensation i forbindelse med forsøg med VEU-godtgørelse ved fjernundervisning i AMU

Som led i Trepart III blev det besluttet, at der i 2018-2021 gennemføres et forsøg med VEU-godtgørelse ved op til fuld fjernundervisning i AMU. Forsøget udmøntes ved, at der fra 1. september 2018 er dispensation til, at deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse gennemført som mellem 75 og 100 procent fjernundervisning kan udløse VEU-godtgørelse, hvis der til uddannelsen er tilknyttet en centralt godkendt prøve.

Den enkelte godkendte AMU-udbyders kursusafdeling/ -ansvarlige får løbende oplysning om udviklede centralt godkendte prøver i nyhedsbrevet ”Ugens rapport” fra uddannelsesadministration.dk.

Det er den enkelte udbyder, der er ansvarlig for at holde sig orienteret om efteruddannelsesudvalgenes udvikling og opdatering af prøverne og at sikre, at prøver der er beskrevet efter de nye regler, afholdes efter dem, så snart de nye prøvebeskrivelser er klar.

Læs mere om forsøget her: Forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU

Se listen over centralt godkendte prøver - listen opdateres løbende (excel).

Læs mere om trepartsaftalen her: Trepart III

Sidst opdateret: 21. juni 2023