Hop til indhold

Vejledningen i grundskolen skal hjælpe eleverne mod valg af ungdomsuddannelse.

I grundskolen skal vejledningen spille sammen med folkeskolens obligatoriske emne; Uddannelse og job. Vejledningen skal give eleverne alsidig viden om forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder og introduktion til ansøgningsprocessen til ungdomsuddannelserne.

Det er den kommunale ungeindsats, der står for vejledningen sammen med skolen. På nogle skoler, blandt andet nogle efterskoler og nogle privatskoler, står skolerne selv for al vejledning.

Kollektiv vejledning gives til alle elever i 7.-9. og 10. klasse

Kollektiv vejledning er vejledningsaktiviteter for hele eller dele af klassen, som skal forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse.

I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag.

Der skal være progression og differentiering i vejledningen, og den skal understøtte elevens refleksioner om egne kompetencer og potentialer.

I den kollektive vejledning indgår som minimum:

  • Introduktion til optagelse.dk, studievalgsportfolio og processen frem mod ansøgning til ungdomsuddannelse
  • Introduktion til forskellige ungdomsuddannelser og uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
  • Introduktion til Uddannelsesguiden (ug.dk) og eVejledning
  • Informationsmøder for elever og forældre. 

Gruppevejledning og individuel vejledning

Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der ikke er vurderet parate til den ønskede uddannelse i 8. klasse. Her tilrettelægges vejledningen, så den passer den enkelte elev.

Udover kollektiv vejledning, individuel vejledning og gruppevejledning er der også introduktionskurser i 8. klasse, brobygning i 9. og 10. klasse og mulighed for praktik, der kan hjælpe den unge godt på vej mod valg af ungdomsuddannelse.

Lovgivning

Læs bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv her (retsinformation.dk) 

  • Kollektiv vejledning: §§ 3-4
  • Gruppevejledning og individuel vejledning: § 5

Læs bekendtgørelse om Uddannelsesparatheds-vurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse her (retsinformation.dk) 

Sidst opdateret: 30. januar 2023