Vejledningen skal ses i sammenhæng med – og bygger oven på – den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job.

Skolen skal tilrettelægge undervisningen i uddannelse og job i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og kan inddrage vejledere fra UU i gennemførelse af undervisningen.

Kollektiv vejledning gives til alle elever i 7. – 9. og 10. klasse

Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter, som har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse.

I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag.

I den kollektive vejledning indgår som minimum:

  • Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf
  • Introduktion til at arbejde med digitale værktøjer blandt andet UddannelsesGuiden (ug.dk) og eVejledning
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
  • Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

Der skal være progression og differentiering i vejledningsprocessen, og vejledning skal understøtte elevens refleksioner over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Gruppevejledning og individuel vejledning

Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

UU tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i ikke-uddannelsesparate elevers særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer UU konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden. Hvor gruppevejledning med fordel kan anvendes for blandt andet at understøtte valgparathed hos den enkelte, benyttes denne.

Ud over kollektiv, individuel og gruppevejledning er der introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9. og 10. klasse.

Sidst opdateret: 2. august 2018