Vejledningen skal ses i sammenhæng med – og bygger oven på – den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job.

Skolen skal tilrettelægge undervisningen i uddannelse og job i samarbejde med den kommunale ungeindsats og kan inddrage de kommunale vejledere i gennemførelse af undervisningen.

Kollektiv vejledning gives til alle elever i 7. – 9. og 10. klasse

Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter, som har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse.

I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag.

I den kollektive vejledning indgår som minimum:

  • Introduktion til optagelse.dk og processen frem mod ansøgning til ungdomsuddannelse, herunder studievalgsportfolien,  
  • Introduktion til ungdomsuddannelser, herunder uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. 
  • Introduktion til at arbejde med Uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledning.
  • Informationsmøder for elever og forældre.

Der skal være progression og differentiering i vejledningsprocessen, og vejledning skal understøtte elevens refleksioner over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Gruppevejledning og individuel vejledning

Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

Den kommunale ungeindsats tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i ikke-uddannelsesparate elevers særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderes konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden. Hvor gruppevejledning med fordel kan anvendes for blandt andet at understøtte valgparathed hos den enkelte, benyttes denne.

Ud over kollektiv, individuel og gruppevejledning er der introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9. og 10. klasse.

Sidst opdateret: 10. januar 2020