Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, har fra 1. august 2019 ret til en uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud, som den unge har brug for, for at komme i uddannelse eller i job. Uddannelsesplanen skal fremstå som en sammenhængende plan i forhold til den unge, og den unge skal opleve, at der arbejdes på de samme målsætninger på tværs af kommunale enheder på kort og langt sigt. Det er den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for udarbejdelse af og opfølgning på den unges uddannelsesplan.

I planen skal indgå alle de indsatser, kommunen har igangsat for den unge. Det kan være både i uddannelsesregi, beskæftigelsesregi og socialt regi.

Uddannelsesplanen påbegyndes i 9. klasse og følger den unge, indtil hun eller han er fyldt 25 år eller har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Uddannelsesplanen skal indeholde de oplysninger, der er relevante for at tilrettelægge en tværgående og sammenhængende indsats for den unge under 25 år, som forankrer vedkommende i uddannelse eller beskæftigelse. Hvilke oplysninger, der er relevante, vil bero på en konkret faglig vurdering. 

Sidst opdateret: 10. januar 2020