UddannelsesGuiden (ug.dk) På Uddannelsesguiden, UG.dk, finder du mange digitale værktøjer, som kan bruges ved valg af uddannelse og overvejelser omkring valgene.

Værktøjerne er tænkt som hjælp og støtte til alle, der på egen hånd vil undersøge forskellige uddannelsesmuligheder. Der er gode muligheder for at få inspiration til at kunne vælge uddannelse, uanset om det er en erhvervsuddannelse (se eksempelvis EUD-nøglen), en gymnasial uddannelse og de muligheder, der er efter gymnasial uddannelse (se eksempelvis Adgangskortet), eller en videregående uddannelse (se eksempelvis Studievælgeren).

Værktøjerne kan med fordel bruges i sammenhæng med en vejledningssamtale og for eksempel indgå i en proces, der skifter mellem samtale med en vejleder og brug af digitale værktøjer.

eVejledning (ug.dk) eVejledning er et landsdækkende tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. I eVejledningen er der vejledere, der giver vejledning via chat, telefon og mail og har tilbud om digitale møder med aktuelle temaer.

eVejledningen er en online vejledningstjeneste, der har åben alle ugens dage inklusiv lørdag og søndag. Så til alle, der har brug for vejledning i forbindelse med overvejelser om uddannelse, job- og karriereskift eller har nogle konkrete spørgsmål, og måske har brug for vejledning uden for de normale åbningstider, er eVejledningen en oplagt mulighed. Se åbningstider.

EMU – Danmarks læringsportal (emu.dk) På emu.dk kan du blandt andet hente informationer om vejledning, udskoling, overgang til ungdomsuddannelse, uddannelsesparathed, uddannelse og job m.m.

Du kan finde information som elev og forælder og Fælles mål for Uddannelse og job som lærer.

Ungedatabasen (stil.dk)   er et administrativt værktøj for UU’erne i forbindelse med opfølgningen på unge 15-24-årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse og ikke er i aktivitet.

I databasen registreres de unges aktivitet, herunder uddannelse og arbejde. Ungedatabasen leverer endvidere data om 15-29-årige til Beskæftigelsesministeriet.

Optagelse.dk Tilmelding til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser sker via Optagelse.dk.

Optagelse.dk har til formål at lette tilmeldingen til ungdomsuddannelserne og ansøgning til de videregående uddannelser.

Sidst opdateret: 8. juni 2018