UddannelsesGuiden

UddannelsesGuiden (ug.dk) På Uddannelsesguiden, UG.dk, finder du mange digitale værktøjer, som kan bruges ved valg af uddannelse og overvejelser omkring valgene.

Værktøjerne er tænkt som hjælp og støtte til alle, der på egen hånd vil undersøge forskellige uddannelsesmuligheder. Der er gode muligheder for at få inspiration til at kunne vælge uddannelse, uanset om det er en erhvervsuddannelse (se eksempelvis EUD-nøglen), en gymnasial uddannelse og de muligheder, der er efter gymnasial uddannelse (se eksempelvis Adgangskortet), eller en videregående uddannelse (se eksempelvis Studievælgeren).

Værktøjerne kan med fordel bruges i sammenhæng med en vejledningssamtale og for eksempel indgå i en proces, der skifter mellem samtale med en vejleder og brug af digitale værktøjer.

eVejledning

eVejledning (ug.dk) eVejledning er et landsdækkende tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. I eVejledning kan man få vejledning på chat, telefon og mail og har tilbud om liveoplæg og livechat med aktuelle temaer. Derudover findes eVejledning også på Facebook med følgende sider: Forældreguiden, Uddannelsesguiden og Voksenuddannelse.

eVejledning er en digital vejledning, der har åbent alle ugens dage inklusiv lørdag og søndag. Så til alle, der har brug for vejledning i forbindelse med overvejelser om uddannelse, job- og karriereskift eller har nogle konkrete spørgsmål, og måske har brug for vejledning uden for de normale åbningstider, er eVejledning en oplagt mulighed. eVejledning tilbyder vejledning på tværs af hele uddannelsessektoren.

Emu

EMU – Danmarks læringsportal (emu.dk) På emu.dk kan du blandt andet hente informationer om vejledning, udskoling, overgang til ungdomsuddannelse, uddannelsesparathed, uddannelse og job m.m.

Du kan finde information som elev og forælder og Fælles mål for Uddannelse og job som lærer.

Ungedatabasen

Ungedatabasen (Det fælles datagrundlag) (stil.dk)   er et administrativt værktøj til brug for den kommunale ungeindsats i forbindelse med opfølgningen på unge 15-24-årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse og ikke er i aktivitet.

I databasen registreres de unges aktivitet, herunder uddannelse og arbejde. Ungedatabasen leverer endvidere data om 15-29-årige til Beskæftigelsesministeriet.

Optagelse.dk

Optagelse.dk Tilmelding til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser sker via Optagelse.dk.

Optagelse.dk har til formål at lette tilmeldingen til ungdomsuddannelserne og ansøgning til de videregående uddannelser.

Sidst opdateret: 13. februar 2020