Hop til indhold

Et nyt refleksionsværktøj kan hjælpe skoleledelserne til at undersøge og udvikle en mere varieret skoledag. Værktøjet skal understøtte skolernes arbejde med at implementere bevægelse, understøttende undervisning, åben skole, lærer-pædagog-samarbejde og lektiehjælp og faglig fordybelse.

Værktøjet består af forslag til proces, arbejdsspørgsmål og gode råd inden for seks temaer:

  • Understøttende undervisning
  • Lektiehjælp og faglig fordybelse
  • Bevægelse
  • Åben skole
  • Lærer-pædagog-samarbejde
  • En varieret skoledag

Værktøjet er fleksibelt og kan anvendes, som det bedst giver mening for det enkelte ledelsesteam. Formålet er at tilbyde skoleledelserne et værktøj, der kan støtte dem i at kvalificere arbejdet med at implementere en række centrale elementer i folkeskolereformen. Det skal også give bedre grundlag for at lære af og dele erfaringer om udviklingen af den længere og varierede skoledag.

Værktøjet er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Værktøjet skal ses i sammenhæng med, at læringskonsulenterne frem til den 15. april har en hotline, der tilbyder vejledning og sparring om organisering af en mere varieret skoledag.