Hop til indhold

De faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgenes områder og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af erhvervsuddannelser.

De faglige udvalgs analyser og eventuelle ændringsbehov skal fremgå af en udviklingsredegørelse. Redegørelserne skal understøtte en dynamisk udvikling af erhvervsuddannelserne, så det løbende sikres, at erhvervsuddannelserne imødekommer kompetencebehovene på arbejdsmarkedet.

Proces for ændringsønsker

Alle faglige udvalg skal indsende udviklingsredegørelse for 2023. 

Frist for indsendelse af udviklingsredegørelser for 2023 er fredag den 14. oktober 2022. Udviklingsredegørelsen skal sendes til stuk.ke@stukuvm.dk med emnefeltet "Udviklingsredegørelse 2023".

Der er også frist for faglige udvalgs indsendelse af redegørelser for indsats med godkendelse af oplæringsvirksomheder d. 14. oktober 2022. Du kan læse mere om redegørelserne for indsats med godkendelse af oplæringsvirksomheder her (uvm.dk).

Relevante dokumenter i forbindelse med indsendelse findes i næste afsnit.

Læs brev udsendt til de faglige udvalg om processen med udviklingsredegørelser for 2023 (pdf)

Skabelon og data til indsendelse af udviklingsredegørelser for 2023 

Skabelon til indsendelse af udviklingsredegørelser for 2023 er udfyldt med data for hver erhvervsuddannelse og sendt til faglige udvalg den 2. september 2022.

Bemærk: Den gennemsnitlige ledighed for alle erhvervsuddannelser var 8,3 procent i 2021. STUK har ved en fejl indsat ledighedstal for 2020 (6,6 procent) i de skabeloner, der er udsendt til faglige udvalg den 2. september 2022.

STUK anmoder i år som noget særligt de faglige udvalg om at pege på eventuelle behov for ændringer af uddannelserne, så de i højere grad understøtter den grønne omstilling.

Data for uddannelserne kan downloades via nedenstående link: 

Hent data til udviklingsredegørelser 2023 (xlsx)

Sidst opdateret: 30. maj 2023