Hop til indhold

De faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgenes områder og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af erhvervsuddannelser.

De faglige udvalgs analyser og eventuelle ændringsbehov skal fremgå af en udviklingsredegørelse. Redegørelserne skal understøtte en dynamisk udvikling af erhvervsuddannelserne, så det løbende sikres, at erhvervsuddannelserne imødekommer kompetencebehovene på arbejdsmarkedet.

Proces for ændringsønsker

Det er ikke obligatorisk for faglige udvalg at indsende udviklingsredegørelse for 2023. 

Frist for indsendelse af udviklingsredegørelser for 2024 er fredag den 13. oktober 2023. Udviklingsredegørelsen skal sendes til stuk.ke@stukuvm.dk med emnefeltet "Udviklingsredegørelse 2024".

Der er også frist for faglige udvalgs indsendelse af redegørelser for indsats med godkendelse af oplæringsvirksomheder d. 13. oktober 2023. Læs mere om redegørelserne for indsats med godkendelse af oplæringsvirksomheder.

Relevante dokumenter i forbindelse med indsendelse findes i næste afsnit.

Brev udsendt til de faglige udvalg om processen med udviklingsredegørelser for 2024 (pdf)

Skabelon og data til indsendelse af udviklingsredegørelser for 2024 

Skabelon til brug for udviklingsredegørelser for 2024 sendt til de faglige udvalg den 1. september 2023.

Data for uddannelserne kan downloades via nedenstående link: 

Hent data til udviklingsredegørelser 2024 (xlsx)

Sidst opdateret: 4. september 2023