Hop til indhold

De faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgenes områder og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af erhvervsuddannelser.

De faglige udvalgs analyser og eventuelle ændringsbehov skal fremgå af en udviklingsredegørelse. Redegørelserne skal understøtte en dynamisk udvikling af erhvervsuddannelserne, så det løbende sikres, at erhvervsuddannelserne imødekommer kompetencebehovene på arbejdsmarkedet.

Proces for ændringsønsker

Fra 2020 er indsendelse af udviklingsredegørelser forenklet, og kravet om en årlig indsendelse af udviklingsredegørelser er erstattet af et krav om indsendelse mindst hvert tredje år, jf. § 38, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser.

Der kan fortsat foretages ændringer i bekendtgørelserne og uddannelsesordninger hvert år for de enkelte uddannelser efter ønske fra det faglige udvalg. Hvis et fagligt udvalg ønsker ændringer i bekendtgørelsen og/eller i uddannelsesordningen, skal det faglige udvalg indsende en udviklingsredegørelse. 

Frist for indsendelse af udviklingsredegørelser for 2021 er den 15. oktober 2020. Udviklingsredegørelsen skal sendes til stuk.cef@stukuvm.dk med emnefeltet: "Udviklingsredegørelse 2021".

Relevante dokumenter i forbindelse med indsendelse findes i næste afsnit.

Læs uddybende notat om processerne vedrørende udviklingsredegørelser og ændring af uddannelsesbekendtgørelser/uddannelsesordninger (pdf)

Skabelon og data til indsendelse af udviklingsredegørelser for 2021

Ønsker et fagligt udvalg at ændre i en uddannelsesbekendtgørelse og/eller uddannelsesordning, skal nedenstående skabelon udfyldes.

Skabelonen består af følgende elementer:

  1. Analyse af uddannelsen og forventede fremtidige kompetencebehov
  2. Analyse af elev- og praktikpladssituationen og indsatser på praktikpladsområdet.
  3. Ændringsønsker og ansøgning.
  4. Opfølgning på foregående udviklingsredegørelser

Data skal indsættes i skabelonen og kan downloades via nedenstående link: 

Hent data til udviklingsredegørelser (xlsx).

Arket består af data for år 2017, 2018 og 2019 i tre forskellige faner. 

Sidst opdateret: 21. december 2020