Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 19. maj 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Alle udbydere af gymnasiale uddannelser stx, hhx, htx og hf eller erhvervsuddannelser (eud og eux) kan søge om midler fra puljen. 

Det er den juridiske enhed (hovedskolen) der skal søge på vegne af deres afdelinger.

Formål 

Udvekslingsprogrammet skal tilbyde elever på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne at komme på udvekslingsophold i Frankrig, Spanien eller Tyskland. Udvekslingsprogrammet skal give eleverne både sproglig og kulturel forståelse og indsigt og gøre eleverne klogere på henholdsvis det danske og franske, spanske eller tyske samfund.

Udvekslingsprogrammet giver mulighed for støtte til at gennemføre et kort ophold af cirka 10 dages varighed eller et længerevarende ophold af 3-4 ugers varighed.

Som led i udviklingsprogrammet vil der blive etableret partnerskaber mellem hver af de deltagende danske skoler og skoler i Frankrig, Spanien eller Tyskland. Udvekslingsopholdene i Frankrig, Spanien eller Tyskland skal finde sted i skoleåret 2022/2023 eller 2023/2024.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud må anvendes til dækning af rejse- og opholdsudgifter forbundet med udvekslingsopholdet i Frankrig, Spanien eller Tyskland. 

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til udvekslingsophold i Frankrig, Spanien og Tyskland for elever på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne 2022/2024” om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for prioritering af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Puljen er i alt på 2.410.000 kroner Der er i alt 2.082.000 kroner til fordeling på det gymnasiale område. Ved fordeling af midlerne tilstræbes en ligelig fordeling af midler mellem udvekslingsophold i de tre lande.

Der er i alt 328.000 kroner til fordeling på erhvervsuddannelsesområdet. Ved fordeling af midlerne tilstræbes en ligelig fordeling af midler mellem udvekslingsophold i de tre lande.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er torsdag den 19. maj 2022 klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023