Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

Udlægnings­aftaler

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen)

Udlægningsaftaler med informationer om eksisterende og planlagt udlagt undervisning skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelsesområdet

Uddannelses­udbud

Afsnit 1.2

(Læs mere i vejledningen

Aktuelle uddannelsesudbud af grundforløb og hovedforløb i de enkelte erhvervsuddannelser skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Det er således ikke nok, at disse oplysninger kan findes på et lukket intranet.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 1.

Særlige uddannelses­udbud

Afsnit 1.3

(Læs mere i vejledningen

Individuelle uddannelser

Institutionen skal gøre ikke-personfølsomme oplysninger om sine individuelle uddannelser tilgængelige for offentligheden på internettet.

Praktikcenter

Skolen skal oplyse om eventuelle godkendelser til at udbyde skolepraktik i praktikcenter og om samarbejdsaftaler med andre skoler herom.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 1.

Lokale undervisningsplaner

Afsnit 1.4

(Læs mere i vejledningen

De lokale undervisningsplaner skal være offentlig tilgængelige på skolens hjemmeside og skal løbende opdateres.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser §§ 45-46.

 

Skabeloner, der konkret angiver hvilken struktur og hvilket beskrivelsesmæssigt niveau ministeriet finder dækkende for institutionernes lokale undervisningsplaner

Ordensregler

Afsnit 1.5

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal fastsætte ordensregler for elever i skolens erhvervsuddannelser.

Ordensreglerne bør findes på institutionens hjemmeside.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 47.

Prøver og eksamen

Afsnit 1.6

(Læs mere i vejledningen

I den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelse § 3 og i almeneksamensbekendtgørelsens § 6 oplistes de oplysninger om eksamen, der skal være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside i forhold til fag i erhvervsuddannelserne og eux. I afsnittet er paragrafferne gengivet.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 3.

 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser § 6.

Deltagerbetaling

Afsnit 1.7

(Læs mere i vejledningen

Skolen bør på sin hjemmeside oplyse om betaling for visse undervisningsmidler og betaling for ekskursioner.

Lov om erhvervsuddannelser § 19 a.

 

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne § 1-2.

Kvalitetssystem

Afsnit 1.8

(Læs mere i vejledningen

Institutionens kvalitetssystem skal offentliggøres på skolens hjemmeside og indeholde oplysninger om opfølgningsplaner og resultaterne af Institutionens informationsindsamling.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser §§ 6-9.

Nøgletal

Afsnit 1.9

(Læs mere i vejledningen

For erhvervsuddannelser er nøgletallene:

- Elevernes fuldførelsestid

- Fuldførelsesfrekvens

- Frafald

- Overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 3-4.

 

Nøgletal - Praktisk vejledning (pdf)

Sidst opdateret: 27. juni 2023