Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

1. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen) 

Uddannelsesinstitutionen skal oplyse om, hvilke uddannelser og uddannelsesretninger, denne aktuelt udbyder. Uddannelsernes mål skal også fremgå af hjemmesiden.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 1.

 

Konkretisering af kravene findes i de enkelte hjemmesidevejledninger

Aktuelt værdigrundlag

Afsnit 1.2

(Læs mere i vejledningen) 

Uddannelsesinstitutionen skal præsentere sit værdigrundlag på sin hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2.

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Afsnit 1.3

(Læs mere i vejledningen)

Uddannelsesinstitutionen skal oplyse om sit pædagogiske udgangspunkt og praksis på sin hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2.

Indsatsområder

Afsnit 1.4

(Læs mere i vejledningen)

Uddannelsesinstitutionen skal præsentere sine indsatsområder på sin hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2.

 

Konkretisering af indsatsområder findes i de enkelte hjemmesidevejledninger

Resultater og nøgletal

Afsnit 1.5

(Læs mere i vejledningen) 

Uddannelsesinstitutionen skal præsentere sine resultater i form af nøgletal på sin hjemmeside. Nøgletal hentes fra ministeriets datavarehus.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2. stk. 1, nr. 3.

Aktuelle evalueringer

Afsnit 1.6

(Læs mere i vejledningen) 

Den enkelte uddannelsesinstitution skal oplyse om aktuelle evalueringer af undervisningen på sin hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 5.

 

Bekendtgørelse om opfølgning på evaluering ved Danmarks Evalueringsinstitut m.v. § 4, stk. 2.

Yderligere offentliggørelse

Afsnit 1.7

(Læs mere i vejledningen) 

Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af institutionens undervisning.

Sådanne grundoplysninger bygger på skolens eget skøn om relevans og væsentlighed.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 6.

2. Administration

Vedtægter

Afsnit 2.1

(Læs mere i vejledningen) 

Skolens eller institutionens vedtægter træder først i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden.

Yderligere information om vedtægter på skoler og institutioner

Bestyrelsesreferater

Afsnit 2.2

(Læs mere i vejledningen)

Kravene om offentliggørelse af bestyrelsesreferater på institutionens hjemmeside varierer på de forskellige institutionsområder afhængig af, om institutionen er inden for eller uden for den offentlige forvaltning.

Kravene på de enkelte områder fremgår af afsnittet.

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse bilag 1, § 12, stk. 6 og bilag 2, § 12, stk. 6.

 

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse bilag A, § 12, stk. 6.

 

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Bestyrelses­medlemmer

Afsnit 2.3

(Læs mere i vejledningen) 

For institutioner for erhvervsrettede uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse skal navnene på bestyrelsens medlemmer ligeledes fremgå af institutionens hjemmeside.

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse § 11, stk. 1.

 

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 10, stk. 1.

Resultatlønskontrakter

Afsnit 2.4

(Læs mere i vejledningen) 

Resultatlønskontrakt for øverste leder skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. De overordnede rammer til indholdet af disse fremgår af afsnittet.

Find gældende bemyndigelser

Undervisningsmiljøvurdering

Afsnit 2.5

(Læs mere i vejledningen)

Skriftlige undervisningsmiljøvurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

 

Find værktøjer, vejledning og skabeloner til de enkelte delelementer i undervisningsmiljøvurderingen, der følger af lovens krav (dcum.dk)

Elevråd

Afsnit 2.6

(Læs mere i vejledningen)
 

Oplysninger om elevråd skal kunne findes på institutionens hjemmeside.

Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen § 16.

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud

Afsnit 2.7

(Læs mere i vejledningen)

En række selvejende uddannelsesinstitutioner skal anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelse. Undlades dette i forbindelse med udbud, skal forklaringen herfor fremgå af institutionens hjemmeside.

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Sidst opdateret: 27. juni 2023