Hop til indhold

Ministeriet godkender udbydere af erhvervsuddannelser. Godkendelsen gives på baggrund af en ansøgning.

Ministeriet kan godkende følgende institutioner til at udbyde erhvervsuddannelser:

  • Erhvervsskoler (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse)
  • Andre skoler og institutioner
  • Virksomheder

Ansøgning

Ministeriet gennemfører typisk ansøgningsrunder, hvor skoler og andre udbydere (gen-) ansøger om at blive godkendt.

Der er herudover mulighed for løbende at indsende ansøgninger, hvis der for eksempel er et udækket uddannelsesbehov i et område.

Høring

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser høres, inden ministeriet træffer afgørelse. 

Den relevante region høres også for den del af ansøgningen, der vedrører grundforløb.

Regler om udbud af erhvervsuddannelser finder du i erhvervsuddannelseslovens § 18 (retsinformation.dk). 

Reglerne om regionernes opgaver finder du i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 34 a og b (retsinformation.dk).

Godkendelse gives til de forskellige dele af en erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse er sammensat af tre dele. En ansøgning kan derfor omfatte:

  • et eller flere af de fire hovedområder i grundforløbets 1. del
  • grundforløbets 2. del i en konkret uddannelse
  • hovedforløbet i en konkret uddannelse.

En godkendelse medfører pligter

De godkendte udbydere skal opfylde en række krav til undervisningens indhold og tilrettelæggelse samt til lærerkvalifikationer og administration. 

Kravene fremgår af det samlede regelsæt om erhvervsuddannelser (retsinformation.dk).

Eux, euv og FGU-baseret erhvervsuddannelse

Er en udbyder godkendt til at udbyde en erhvervsuddannelse, vil udbyderen også være godkendt til at udbyde eux i uddannelsen (erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse), hvis udbyderen har de nødvendige forudsætninger. Dette fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 33 a, stk. 3 (retsinformation.dk).

Er en udbyder godkendt til at udbyde hovedforløbet, er udbyderen også godkendt til at udbyde erhvervsuddannelse tilrettelagt som euv (erhvervsuddannelse for voksne). Det fremgår af erhvervsuddannelsesloven. Se § 66 u, stk. 3 (retsinformation.dk).

Hvis udbyderen samarbejder med en FGU-institution (forbedrende grunduddannelse), er udbyderen også godkendt til at udbyde FGU-baseret erhvervsuddannelse. Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 66 p, stk. 2 (retsinformation.dk).

Udlægning af undervisning

En erhvervsskole kan i tilfælde, hvor der behov for det, udlægge undervisning til en anden erhvervsskole, der ikke er godkendt. 

Den udbudte undervisning gennemføres på den godkendte skoles vegne, under dennes ansvar, opsyn og tilsyn.

Du kan læse mere om retningslinjerne for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelserne i denne vejledning (pdf).

Oversigt over udbud af erhvervsuddannelser

Ministeriet fører et register over, hvem der er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser.

Find registeret på uddannelsesadministration.dk

Sidst opdateret: 3. november 2021