Hop til indhold

Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte juridiske institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt efter. En stor uddannelsesinstitution kan have mange afdelinger på flere adresser, herunder tidligere selvstændige institutioner. Tilsammen kan institutionen dække mange forskellige uddannelser.

Institutionsregisteret kan ikke vise, hvor mange steder en bestemt uddannelse udbydes - eller hvilke typer af uddannelse, den enkelte institution udbyder. For eksempel udbydes hf både på almene gymnasier, hf-kurser, VUC’er og professionshøjskoler.

Rettelser til institutionsoplysningerne

Oplysningerne i institutionsregisteret vedligeholdes af Styrelsen for It og Læring.

Rettelser angives i en supportsag hos Styrelsen for It og Læring (viden.stil.dk) med oplysning om institutionsnummer, navn.

  • Institutionsnummer: Styrelsen for It og Læring er ansvarlig for tildeling af institutionsnumre til nye enheder og opretter kun enhederne, når de er godkendt af de administrerende kommuner/regioner eller ministeriet.
  • E-mail: Skal være institutionens officielle e-mail og ikke personlig, da vigtige meddelelser til institutionen ellers kan gå tabt ved ferie, sygdom og andet fravær.
  • Leder: Navnet på lederen skal være institutionens øverste daglige leder.

Særligt for folkeskoler

For folkeskoler og øvrige institutioner med kommunalt ejerforhold, er der pligt til at registrere alle geografisk adskilte afdelinger i Institutionsregisteret. Dvs. skoler med undervisning på forskellige geografiske matrikler skal oprette afdelinger i Institutionsregisteret. 

Læs mere om de forskellige scenarier i Brugerhåndbogen.

Ønsker uddannelsesinstitutionen ændringer i oplysningerne, skal man være opmærksom på følgende:

Særligt for selvejende institutioner

Ændringer af institutionsnavn, adresse, postnr. og by skal altid være i overensstemmelse med institutionens vedtægter. Styrelsen for It og Læring videresender derfor selvejende uddannelsesinstitutioners ønsker til rettelser på disse områder til godkendelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Herudover er uddannelsesinstitutionen forpligtet til at sikre, at institutionens CVR-nummer og navnet på institutionens leder er opdateret. Dette sker ved at orientere om ændringen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt til Styrelsen for It og Læring.

Tegnforklaring

Mange institutioner er opdelt i en juridisk enhed (hovedskole) og en eller flere underafdelinger (afdelinger), hvoraf den ene er identisk med den juridiske enhed, hvis der er undervisning på denne. Afdelinger til hovedskoler er i oversigterne markeret ved at være indrykket under hovedskolen og har et foranstillet ikon: ▪

På den enkelte institution er det endvidere anført, hvorvidt institutionen er en afdeling og i så fald, hvilken hovedskole afdelingen tilhører.

Institutionsnummeret er ikke længere informationsbærende

Alle institutioner i institutionsregisteret er identificeret ved et 6-cifret institutionsnummer. Tidligere refererede de første tre cifre i institutionsnummeret til institutionens kommunale beliggenhed, dvs. hvor institutionen fysisk var placeret, mens de tre sidste tre cifre var et fortløbende nummer indenfor en nummerserie, som identificerede institutionstypen. Denne tildeling er ændret, således, at alle nyoprettede institutioner starter en nummerserie fra 280xxx og fortløbende.

Sidst opdateret: 21. september 2023