Hop til indhold

Yderligere regler og vejledninger

Yderligere regler for elever, som følger ovennævnte uddannelser kan findes på Retsinformation, blandt andet bekendtgørelse nr. 1619 af 27. december 2019 om erhvervsuddannelser (retsinformation).

Vejledninger, som fortsat er aktuelle for elever, som gennemfører en uddannelse efter ovennævnte bekendtgørelser

Uddannelsesaftaler: Foroplæring/trainee

Opdateret 09/03 2017 kl. 00:00

Nej. Foroplæring/trainee er ikke reguleret af Undervisningsministeriets lovgivning og der henvises derfor generelt til information herom på lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationernes hjemmesider eller i trykt materiale, udarbejdet af organisationerne.

Opdateret 09/03 2017 kl. 00:00

Der er ikke en klar forskel. De to begreber dækker begge over en virksomheds ansættelse af en ung under 18 år i typisk 3-6 måneder med det klare mål efterfølgende at indgå en uddannelsesaftale. Da der er små forskelle imellem de forskellige aftaler, henvises til de pågældende organisationers hjemmesider, hvor aftalerne kan findes.

Opdateret 09/03 2017 kl. 00:00

P.t. kan der indgås aftaler om trainee-forløb på industriens område, herunder mekanikervirksomheder (hvor Dansk Industri/DS Håndværk og Industri forhandler overenskomst med Dansk Metal). Der kan også indgås foroplæringsaftaler inden for elektriker- og vvs-området (hvor Tekniq forhandler overenskomst med Dansk El-forbund og Blik- og rørarbejderforbundet). Endelig kan der indgås foroplæringsaftaler med mindre virksomheder på træ-området (hvor Håndværksrådet forhandler overenskomst med Træ Industri Byg).

Opdateret 09/03 2017 kl. 00:00

Ja. Virksomhederne skal være godkendt til at uddanne EUD-elever i den uddannelse, som ansættelsesforløbet sigter imod. Kravene til virksomheden under selve trainee/foroplærings-forløbet kan ses på de respektive organisationers hjemmesider. Hvis virksomheden ikke allerede er godkendt, hjælper erhvervsskolen den hurtigt med dette.

Opdateret 09/03 2017 kl. 00:00

Der er ikke automatisk forkortelse af uddannelsestiden for elever, der har gennemført et trainee/foroplæring-forløb, men kan forekomme efter en konkret vurdering fra det faglige udvalg. En elev skal altid realkompetencevurderes af skolen forud for påbegyndelse af en erhvervsuddannelse.

Bemærk at reglerne kan være ændret

Når du har klikket på et link til retsinformation.dk vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.

Læs mere

Uddannelsesordninger

Alle uddannelser er reguleret af en uddannelsesordning, som er udarbejdet og udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen.
Find uddannelsesordninger (eud.uddannelsesadministration.dk)

Uddannelsesbeskrivelser

Alle uddannelser er præsenteret med informationer for uddannelsessøgende på ug.dk.
Se alfabetisk liste over alle uddannelser med links til ug.dk

Find fagkonsulenter og uddannelsesansvarlige for hver enkelt uddannelse

Til hver uddannelse er tilknyttet en fagkonsulent og en uddannelsesansvarlig.
Find kontaktoplysninger

Sidst opdateret: 12. marts 2024