Hop til indhold

Sådan er processen, når en elev har ulovligt fravær

Skitse over processen fra registrering af fravær til stop for børne- ungeydelsen

 
 • Skolen skal notere og registrere fravær.
 • Ved ulovligt fravær skal skolen straks kontakte forældrene.
 • Skolen kan inddrage for eksempel pædagogiskpsykologisk rådgivning (PPR) eller anden relevant rådgivning. 
 • Ved 10 procent ulovligt fravær skal skolen varsle forældrene om muligt økonomisk sanktion, hvis det ulovlige fravær når 15 procent. 
 • Skolen skal underrette kommunen om ulovligt fravær, når en elev har 15 procent ulovligt fravær.
 • Kommunen skal høre forældrene og et barn over 12 år om årsager til fravær, inden der træffes afgørelse. 
 • Kommunen kan stoppe børne- og ungeydelsen i et kvartal. 

NB! Det ulovlige fravær opgøres altid inden for et kvartal.

Inspiration til skoleledelsens dialog med forældre

Her finder du vejledning til at skelne mellem de forskellige typer fravær, til at beslutte, om der skal gives ekstraordinært fri, og til dialogen med forældre, hvis børn har ulovligt fravær.

Hent inspiration til skoleledelsens dialog med forældre (pdf)

 

Præsentation til møder

Med præsentationen her bliver det enkelt at informere om de nye fraværsregler på folkeskoleområdet. Præsentationen er et tilbud, som din skole frit kan vælge at bruge eller ej. Du kan bruge præsentationen til for eksempel: 

 • interne møder med skolefagligt personale eller bestyrelse 
 • forældremøder, hvor fravær er tema eller indgår som emne. 

Hent præsentationen "Regler om fravær i folkeskolen" (pdf)

Præsentationen er udarbejdet som en låst pdf. Det betyder, at den ikke kan redigeres.  

Se materialet til forældre

På siden "Materiale til forældre" ligger der film, faktaark samt en spørgsmål og svarsektion. Både film og faktaark er oversat til arabisk, engelsk, polsk, tyrkisk og urdu.

Lovgivning og relevante paragraffer

 • Folkeskoleloven: Undervisningspligten § 39 
 • Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen: Procedure ved ulovligt fravær §§ 4-6
Sidst opdateret: 15. november 2023