Hop til indhold

I Danmark skal børn undervises i mindst 10 år. Som forælder er det dit ansvar, at dit barn kommer i skole. Reglerne om fravær i folkeskolen skal hjælpe med, at det sker. Reglerne betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover.

Hent faktaark om fraværsreglerne (pdf)

Se filmen, der forklarer fraværsreglerne på et minut

Fraværsregler

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:23

Reglerne om fravær gælder alle elever i folkeskoler.

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:23

Ulovligt fravær er, når dit barn bliver væk fra skole uden lovlig grund eller uden at have fået lov af skolen. Lovlig grund er for eksempel sygdom.

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:24

Et sygt barn må gerne blive hjemme, men husk at give skolen besked samme dag. Besøg hos læge eller tandlæge er også tilladt. Dit barn kan også i helt særlige tilfælde – for eksempel i forbindelse med store familiebegivenheder – få fri, hvis skolen giver lov først. Ellers er fravær ulovligt.

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:22

Dit barn skal i skole hver dag, medmindre skolen har givet tilladelse til, at dit barn bliver hjemme. Har dit barn 15% ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal (januar-marts, april-juni, juli-september, oktober-november), kan du miste børne- og ungeydelsen i et kvartal. 

15% ulovligt fravær i et kvartal svarer typisk til 6-9 dage. Antallet af dage er forskelligt, fordi antallet af skoledage varierer hvert kvartal. For eksempel kan 15% være 6 dage i kvartalet fra juli til september og 9 dage i kvartalet fra januar til marts.

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:25

Skoleledelsen skal straks kontakte dig, hvis dit barn har ulovligt fravær. Har dit barn 10 procent ulovligt fravær inden for et kvartal, skal skolen advare dig om, at du kan miste børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis det ulovlige fravær når op på 15 procent.

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:27

Hvis dit barn har 15% ulovligt fravær eller mere i et kvartal (for eksempel januar-marts), kan din kommune beslutte, at du ikke skal have børne- og ungeydelse i et kvartal.

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:28

Før du eventuelt mister børne- og ungeydelsen, skal din kommune spørge dig, om der er lovlige grunde til fraværet. Hvis dit barn er over 12 år, skal kommunen også spørge barnet. 

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:29

Skolen er vigtig for dit barns fremtid. Fravær gør det svært at følge med i skolen. Og fravær kan være tegn på, at dit barn ikke er en del af fællesskabet. Reglerne om fravær skal være med til at sikre, at du sørger for, at dit barn kommer i skole. 

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:29

Måske kommer dit barn ikke i skole, fordi han eller hun har svært ved at følge med i undervisningen, har problemer i klassen eller andre udfordringer. Kontakt dit barns skole, så I sammen kan finde en god løsning.

Opdateret 24/01 2020 kl. 14:33

Kontakt skolen, hvis du har spørgsmål om dit barns fravær. 

Du kan også få anonym rådgivning hos kommunen om dit barns og familiens trivsel. Find adresser og telefonnumre i din kommune på Familierådgivning og akut hjælp på borger.dk 

Sidst opdateret: 15. november 2023