Hop til indhold

Med Aftale om Ordblindepakke IV af 1. oktober 2022 er der afsat midler i årene 2023-2026 til løft af inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø på FGU-institutionerne.

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til FGU-institutionerne efter en objektiv fordelingsnøgle.

Formål

Puljen har til formål at understøtte etableringen af et inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø på FGU-institutionerne. Puljen skal føre til en styrket indsats og evt. en videreudvikling af det igangværende arbejde med etablering af et inkluderende og ordblindevenlig undervisningsmiljø på FGU institutionerne.

Hvad kan der søges tilskud til

FGU-institutionerne kan anmode om tilskud til indsatser, der kan understøtte og styrke det inkluderende og ordblindevenlige undervisningsmiljø på institutionen. I puljen er der fokus på at understøtte ressourcepersonens(-ernes) rolle ved eksempelvis opkvalificering eller at øge anvendelsen af ressourcepersoner til at understøtte lærerne i arbejdet med det ordblindevenlige undervisningsmiljø. Derudover er det væsentligt for at styrke det inkluderende og ordblindevenlige undervisningsmiljø, at ledelsen understøtter og prioriterer dette område, hvilket også er et fokus i puljen.

Hvordan søges der om tilskud

Læs Vejledning om pulje til inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø i FGU (2023-2026) (pdf) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud. Under ”Ansøgningsmateriale” kan I finde indsatsplan samt budget- og regnskabsskema, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 11,6 millioner kroner til fordeling i puljen i 2023.

Hvem modtager tilskud

Tilskud til FGU-institutionerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle.

Frist

Frist for indsendelse af indsatsplan samt budget er tirsdag den 3. oktober 2023, klokken 13.00.

Sidst opdateret: 4. oktober 2023