Hop til indhold

Undersøgelsen viser blandt andet, at lærerne og eleverne kommer godt ud af det med hinanden, og at lærere generelt oplever, at de kompetenceudviklingsaktiviteter, som de har deltaget i, har haft en positiv indflydelse på deres undervisning.

Et af rapportens fokusområder er evaluering af og feedback på lærernes arbejde. Omtrent hver tiende danske grundskolelærer og hver femte ungdomsuddannelseslærer får aldrig en formel evaluering, og knap en fjerdedel af lærerne på begge uddannelsesniveauer har ikke fået feedback på deres undervisning. Fire ud af fem lærere vurderer ikke, at skoleledelsen har tilstrækkeligt grundlag til at evaluere deres undervisning.

Rapporten peger også på, at den konkrete undervisning kun sjældent er genstand for feedback til læreren: Tre ud af fire lærere på både grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau har således ikke fået feedback af ledelsen på baggrund af observation af deres undervisning.

Hvordan er undersøgelsen blevet udarbejdet?

OECD udfærdigede de to spørgeskemaer sammen med et internationalt projektkonsortium og en række eksperter.

Spørgsmålene blev stillet med udgangspunkt i den nyeste viden om, hvilke forhold der er af betydning for undervisning og læring, herunder forhold af ledelsesmæssig betydning i undervisningssektoren.

En del spørgsmål fra TALIS 2008 blev gentaget i spørgeskemaerne for TALIS 2013. Det gav mulighed for at undersøge udviklingstendenser mellem årene, de såkaldte trends. 

De danske udgaver af spørgeskemaerne blev kvalitetssikret i samarbejde med repræsentanter for leder- og lærerorganisationerne for at sikre, at sproget og indholdet var så relevant, som muligt. Alligevel forekom der spørgsmål og udtryk, som kunne virke fremmedartede. Det skyldtes, at TALIS 2013 var en international undersøgelse og dermed skulle rumme lærere og ledere fra 33 meget forskellige skolekulturer.

Hvem deltog?

Danmark deltog i TALIS 2013 med lærere og ledere på tre uddannelsestrin:

  • 0. til 6. klasse
  • 7. til 10. klasse
  • Ungdomsuddannelser

I hvert af de deltagende lande blev skoler og lærere udtrukket tilfældigt til at deltage.

Hvem stod bag TALIS 2013?

I Danmark blev TALIS 2013 gennemført af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde Styrelsen for It og Læring. Begge er styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet.

Tidslinje for TALIS 2013

Den 3. oktober 2014: Offentliggørelse af dansk TALIS 2013-rapport på en konference i Eigtveds Pakhus. Den danske rapport omfatter besvarelser fra lærere og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Sidst opdateret: 23. november 2023