Hop til indhold

Reglerne for delvis refusion af udgifter til egu til kommunerne er fastlagt i bekendtgørelse om indberetning og refusion af kommunalbestyrelsens udgifter til egu-elever.

Indberetning af udgifter til egu foretages som en skriftlig indberetning på et indberetningsskema til Børne- og Undervisningsministeriet. Vær opmærksom på, at indberetninger af refusionsberettigede udgifter skal attesteres af revisor. Fristen for rettidig indsendelse af indberetningen er den 5. januar.

Bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om indberetning og refusion af kommunalbestyrelsens udgifter til egu-elever (retsinformation.dk)

Vejledning og indberetningsskema

Vejledning og indberetningsskema vedrørende skriftlig indberetning af refusion af egu-udgifter.

Om kommunal refusion af egu-udgifter

Fra 1. juli 2009 blev finansieringen af erhvervsgrunduddannelsen (egu) omlagt til en delvis refusionsordning. Det betyder, at kommuner modtager et tilskud fra ministeriet, der svarer til kommunens faktiske antal egu-elever og udgifter hertil.

Ved finansieringsomlægningen får kommunerne følgende i 2021:

  • Refusion på 65 procent af udgifter til skoleydelse
  • Refusion på 50 procent af udgifter til undervisning op til et beløb per årselev, der i 2021 udgør 60.510 kroner.
  • Refusion på 50 procent af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb per elev per år, der i 2021 udgør 11.640 kroner.

Alle udgifter til undervisning og skoleydelser i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen.

Retningslinjer for egenbetaling ved ophold på fri kostskole

Egenbetaling i forbindelse med ophold på en fri kostskole betales i udgangspunktet af eleven selv. Hvis det vurderes, at egenbetalingen er en barriere for opholdets gennemførelse, kan elevens egenbetaling finansieres af kommunen. Afhængig af om eleven er tilmeldt som dagelev eller kostelev, gælder nedenstående retningslinjer for refusion.

Er eleven indskrevet som dagelev på en fri kostskole og betaler kommunen hele elevens egenbetaling kan udgiften medtages under ”Udgifter til supplerende tilskud”. Kommunen vil så få 50 % af udgiften refunderet, dog maximalt 11.540 kroner pr. elev i 2020.

Er eleven indskrevet som kostelev på en fri kostskole og betaler kommunen hele elevens egenbetaling kan 70 % udgiften hertil medtages under ”Udgifter til supplerende tilskud”. Baggrunden for, at der ikke gives refusion på det fulde beløb er, at der ikke gives refusion på udgifter til kost og logi. I lov om frie kostskoler er det fastsat, at en dagelev kun udløser 70 % af det statslige tilskud, hvilket er baggrunden for den valgte sats. Kommunen vil få 50 % af udgiften – 70 % af egenbetalingen - refunderet, dog maximalt 11.540 kroner pr. elev i 2020.

De nye retningslinjer for refusion af egenbetaling ved ophold på frie kostskoler er gældende fra 1. januar 2010.

Vær opmærksom på, at indberetninger af refusionsberettigede udgifter skal attesteres af revisor og at både kommunens og revisors underskrift skal fremsendes i original.

Sidst opdateret: 3. juli 2023