Prøve- og eksamensinformation for gymnasiale uddannelser og eux-forløb

For elever, der er påbegyndt uddannelsen før august 2017

Prøve-og-eksamensinformation for elever før august 2017 - marts 2019 (pdf)

For elever, der er påbegyndt uddannelsen august 2017 eller senere

Prøve-og-eksamensinformation, elever fra august 2017 - marts 2019 (pdf)

 

Regelgrundlag for prøver i de enkelte fag

I uddannelsesbekendtgørelserne finder du rammer og regler for den enkelte uddannelse, herunder også læreplaner for det enkelte fag, hvor fagets prøveform er beskrevet.

Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret. Ændringer vil fremgå af ”Senere ændringer til forskriften” på retsinformation.dk.

Læs mere på uvm.dk’s side om uddannelsesbekendtgørelserne for de gymnasiale uddannelser.

I aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er der fokus på fornyelse og forenkling af prøver.

Du kan læse mere om reformen her.

Inhabilitet

Her kan du læse om habilitetsregler for censorer og andre som deltager ved prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (avu).

Orientering om inhabilitetsregler (pdf)

Notat om de forvaltningsretlige inhabilitetsregler i forhold til karaktergivning (pdf)

Læs mere

Administrative kalendere, prøvedatoer og oversigter over censorudveksling

  Sidst opdateret: 23. april 2019