Hop til indhold

Regler om prøver og eksamen

Den almene eksamensbekendtgørelse

Reglerne i denne bekendtgørelse har virkning for elever på en gymnasial uddannelse samt for elever i eux-forløb og kursister på avu og FVU.

Bemærk, at § 15, § 20 og §§ 40-44 ikke gælder for elever på en gymnasial uddannelse, der er startet efter 1. august 2017. For disse elever gælder reglerne beskrevet i følgende to nye bekendtgørelser, der blev lavet i forbindelse med gymnasiereformen 2017.

Tillægsbekendtgørelser til den almene eksamensbekendtgørelse (gælder kun for elever startet på en gymnasial uddannelse 1. august 2017 eller herefter)

Reglerne i disse bekendtgørelser har virkning for elever og kursister, der er omfattet af lov om gymnasiale uddannelser. Det vil sige elever, der pr. 1. august 2017 eller herefter har påbegyndt en gymnasial uddannelse – dette gælder dog ikke kursister på studenterkursus.

Elever på den toårige uddannelse til almen studentereksamen (erstatning for studenterkursus), der starter fra 1. august 2018, vil også være omfattet af bekendtgørelserne fra dette tidspunkt.
Reglerne i de to tillægsbekendtgørelser har ikke virkning for elever i eux-forløb og kursister på avu og FVU.

I uddannelsesbekendtgørelserne finder du rammer og regler for den enkelte uddannelse, herunder også læreplaner for det enkelte fag, hvor fagets prøveform er beskrevet.

Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret. Ændringer vil fremgå af ”Senere ændringer til forskriften” på retsinformation.dk.

Læs mere på uvm.dk’s side om uddannelsesbekendtgørelserne for de gymnasiale uddannelser.

I aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er der fokus på fornyelse og forenkling af prøver.

Du kan læse mere om reformen her.

Vejledning og orienteringer

Der er udviklet en række anbefalinger til institutioner, der afholder prøver i gymnasiale fag. Anbefalingerne er udviklet i samarbejde med et brugerpanel af erfarne praktikere fra gymnasiesektoren. Institutionerne afgør, hvorvidt anbefalingerne implementeres lokalt.

Anbefalinger i forhold til eksamensvagter (pdf) 

Anbefalinger til lokale retningslinjer for prøveafvikling (pdf) 

Nedenstående informationsmateriale indeholder praktisk informationer og handlingsanvisninger til centrale problemstillinger i forbindelse med afviklingen af skriftlige prøver. Der er materiale til eksamensvagterne og til den eksamensansvarlige på institutionen. Materialet til eksamensvagterne bedes udleveret til vagterne før prøvernes start.

Information til eksamensvagter om afvikling af skriftlige prøver (pdf)

Information til den eksamensansvarlige om afvikling af skriftlige prøver (pdf)

Her kan du læse om habilitetsregler for censorer og andre som deltager ved prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (avu).
 
Sidst opdateret: 5. marts 2024