Hop til indhold

Listen over love nedenfor linker til Retsinformation.dk.

Mange af lovene er sammenskrevet i lovbekendtgørelser. En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af en lov og senere ændringer til loven, sådan at den gældende lovtekst fremgår af et samlet dokument. I en lovbekendtgørelse kan der være indarbejdet regler, der ikke er trådt i kraft – se derfor altid indledningen til lovbekendtgørelsen.

Du kan i Retsinformation altid se i venstre side under "Senere ændringer til forskriften", om der er ændret i loven eller lovbekendtgørelsen. Du kan også finde bekendtgørelser m.v., der knytter sig til den enkelte lov, under "Yderligere dokumenter" > "Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov/lovbekendtgørelse".

Uddannelse til unge

Voksenuddannelse

Dataansvar for persondata i ministeriets it-systemer

På undervisningsområdet stiller Styrelsen for It og Læring (STIL) under Børne- og Undervisningsministeriet en række administrative it-systemer til rådighed for kommuner, regioner og institutioner. For at sikre klarhed om hvem der er dataansvarlig for persondatabehandlinger i disse systemer har STIL udarbejdet en række cirkulæreskrivelser og bekendtgørelser.

Love på vej

På Folketingets hjemmeside kan du se en oversigt over de lovforslag, som ministeren har fremsat for Folketinget i det nuværende folketingsår. Fra oversigten kan du klikke dig videre til det enkelte lovforslag og se, hvilke spørgsmål Folketinget har stillet ministeren om lovforslaget. Se lovforslag i nuværende folketingsår (ft.dk).

Udkast til lovforslag på Børne- og Undervisningsministeriets område, der er sendt i høring, kan findes på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk).

Sidst opdateret: 21. marts 2023