Listen over love nedenfor linker til Retsinformation.dk.

Mange af lovene er sammenskrevet i lovbekendtgørelser, der er en sammenskrivning af en lov og senere ændringer til loven, så den gældende lovtekst fremgår af et dokument. I en lovbekendtgørelse kan der være indarbejdet regler, der ikke er trådt i kraft – se derfor altid indledningen til lovbekendtgørelsen.

Du kan i Retsinformation altid se i højre side under "Senere ændringer til forskriften", om der er ændret i loven eller lovbekendtgørelsen. Find også bekendtgørelser m.v., der knytter sig til de enkelte love, under "Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov/lovbekendtgørelse".

Grundskoleområdet m.v.

Uddannelse til unge

Tværgående love på området for unge

Voksenuddannelse

Love og regler på vej

Retsinformation indeholder udover de gældende love en oversigt over de lovforslag, som undervisningsministeren har fremsat for Folketinget i det igangværende folketingsår. På oversigten er der links til en side med oplysninger om de enkelte lovforslag og link til selve lovforslaget m.v. Se forslag i nuværende Folketingssamling (retsinformation.dk).

Lovforslag og bekendtgørelser på Undervisningsministeriets område, der er sendt i høring, kan findes på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk).

Sidst opdateret: 22. juni 2018