Hop til indhold

Listen over love nedenfor linker til Retsinformation.dk.

Mange af lovene er sammenskrevet i lovbekendtgørelser, der er en sammenskrivning af en lov og senere ændringer til loven, så den gældende lovtekst fremgår af et dokument. I en lovbekendtgørelse kan der være indarbejdet regler, der ikke er trådt i kraft – se derfor altid indledningen til lovbekendtgørelsen.

Du kan i Retsinformation altid se i venstre side under "Senere ændringer til forskriften", om der er ændret i loven eller lovbekendtgørelsen. Find også bekendtgørelser m.v., der knytter sig til de enkelte love, under "Yderligere dokumenter"/"Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov/lovbekendtgørelse".

For love og bekendtgørelser fra ministeriet om COVID-19-situationen se særlig side derom.

Grundskoleområdet m.v.

Uddannelse til unge

Voksenuddannelse

Dataansvar for persondata i ministeriets it-systemer

På undervisningsområdet stiller Styrelsen for It og Læring (STIL) under Børne- og Undervisningsministeriet en række administrative it-systemer til rådighed for kommuner, regioner og institutioner. For at sikre klarhed om hvem der er dataansvarlig for persondatabehandlinger i disse systemer har STIL udarbejdet en række cirkulæreskrivelser og bekendtgørelser.

Love og regler på vej

Retsinformation indeholder udover de gældende love en oversigt over de lovforslag, som ministeren har fremsat for Folketinget i det igangværende folketingsår. På oversigten er der links til en side med oplysninger om de enkelte lovforslag og link til selve lovforslaget m.v. Se forslag i nuværende Folketingssamling (retsinformation.dk).

Lovforslag og bekendtgørelser på Børne- og Undervisningsministeriets område, der er sendt i høring, kan findes på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk).

Sidst opdateret: 18. august 2022