Hop til indhold

Testsystemet til Folkeskolens Nationale Overgangstest er simplere og har begrænset funktionalitet sammenlignet med det tidligere testsystem for nationale test. Det betyder blandt andet, at der vises færre og simplere tilbagemeldinger og visninger af elevernes testresultater.

Se videovejledningen herunder om testresultater og hvordan de kan anvendes:

 

Aflæsning og formidling af elevens resultater

I testsystemet kan læreren se:

 • hvor eleven har svaret rigtigt, delvist rigtigt eller forkert
 • hvor eleven har eller ikke har lavet en besvarelse af opgaven
 • elevens testresultat i form af elevens antal korrekte svar (point) ud af det samlede antal korrekte svarmuligheder i testen
 • elevens antal korrekte svar inden for hvert profilområde i testen

Efter testen skal læreren formidle resultatet til eleven. Det kan eksempelvis ske i en samtale. Det kan være en god idé at:

 • formidle testresultatet i samspil med den viden, læreren har om eleven fra undervisningen og andre evalueringer
 • understrege over for eleven, at testresultatet er et øjebliksbillede, og at ingen test kan teste alt
 • lægge vægt på både, hvad eleven har klaret godt, og inden for hvilke områder eleven har brug for at udvikle sig
 • inddrage eleven i, hvordan eleven fremadrettet kan forbedre sig inden for de områder, hvor der er brug for udvikling
 • tydeliggøre, hvordan læreren vil støtte eleven i den ønskede udvikling

Klasseoversigten

 

Klasseoversigt - Sådan bruges og læses den nye funktion i testsystemet (pdf)

Skriftlig tilbagemelding til forældre om resultatet

Forældre skal have en skriftlig tilbagemelding fra skolen om deres barns resultat fra Folkeskolens Nationale Overgangstest. Tilbagemeldingen til forældrene skal indeholde elevens resultat fra testen og bør formidles i sammenhæng med den øvrige viden, skolen har om eleven.

Nedenfor kan du finde eksempler på, hvordan tilbagemeldingen kan se ud.

Du finder også et faktaark til forældre, som kort forklarer baggrunden for Folkeskolens Nationale Overgangstest og de mere simple resultater.

I kapitel 5 i Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest – til lærere i dansk og matematik kan du læse mere om den skriftlige tilbagemelding.

Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest – til lærere i dansk og matematik (pdf) 

Eksempler på skriftlige tilbagemelding til forældre (word)

Faktaark om Folkeskolens Nationale Overgangstest (pdf)

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Folkeskolens Nationale Overgangstest er et af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at

 • bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
 • bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
 • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet.

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Sidst opdateret: 26. februar 2024