Hop til indhold

Driften af Folkeskolen er en kommunal opgave, og kommunalbestyrelsen træffer alle beslutninger om kommunens samlede skolevæsen og om den enkelte skole.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, kan være sikre på at få gratis undervisning i folkeskolen.

Kommunalbestyrelsens beføjelser

Kommunalbestyrelsens kompetence begrænses kun af de beføjelser, som folkeskoleloven giver skolebestyrelsen og skolens leder.

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed og træffer beslutning om:

 • bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler
 • skolestruktur: Antal skoler, klassetrin på de enkelte skoler, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordninger
 • suspension af det frie skolevalg i ganske særlige tilfælde
 • kommunens inddeling i skoledistrikter
 • antallet af skoledage, skoledagens længde, elevernes undervisningstimetal, rammer for klassedannelse og specialundervisning
 • generelle retningslinjer for skolernes samarbejde med lokalsamfundet, tilbud om undervisning til voksne og kulturaktiviteter
 • frivillige madordninger.

Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sine beføjelser til skolebestyrelserne. Det gælder dog ikke for:

 • de beføjelser, kommunen har som arbejdsgiver
 • de beslutninger, der er nævnt ovenfor.

Kommunalbestyrelsens andre opgaver er blandt andet at:

 • fastsætte en vedtægt for hvordan kommunens skolevæsen styres 
 • godkende skolernes læseplaner
 • afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skoleledere på alle skoler i kommunen
 • ansætte og afskedige ledere, lærere og pædagoger
 • fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne.

Mulighed for at delegere beføjelser 

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere en række beføjelser til skolelederen og/eller skolebestyrelsen. Læs mere om dette i Notat om delegation (pdf).

Lovgivning og relevante paragraffer

 • Gratis undervisning i folkeskolen er kommunens ansvar: § 20
 • Kommunalbestyrelsens kompetencer: §§ 40-41
 • Skoleleders kompetencer: § 45
Sidst opdateret: 15. november 2023