Hop til indhold

Skolens leder står for den administrative og pædagogiske ledelse af skolen. Skolelederen er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Skolelederen arbejder sammen med medarbejderne om at løse opgaverne på skolen.

Skolens leder inddrager skolens elever i spørgsmål om elevernes sikkerhed og sundhed.

Formen for, hvordan eleverne inddrages drøftes med elevrådet, hvis der er et elevråd på skolen.

Skolelederens opgaver

Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever.

Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om:

Syv ledelsesfelter

En god skoleledelse og forvaltning behersker syv ledelsesfelter:

  • Ledelse af den åbne skole
  • Ledelse af fag- og tværprofessionelt arbejde
  • Ledelse af kapacitets- og kompetenceudvikling
  • Ledelse af læringsmiljøer
  • Ledelse af strategi og forandringsprocesser
  • Ledelse af trivsel, motivation og engagement
  • Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning.

De syv ledelsesfelter er udviklet som led i kompetenceudviklingen af skoleledelser og forvaltninger.

De syv felter er udviklet af Det Nationale Dialogforum for Skoleledelse bestående af repræsentanter fra ministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen i samarbejde med Det Nationale Dialogforum for Skoleledelse bestående af relevante repræsentanter fra vidensmiljøer og udbydere af kompetenceudvikling.

Mulighed for at delegere beføjelser 

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere en række beføjelser til skolelederen og/eller skolebestyrelsen. Læs mere om dette i Notat om delegation.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Reglerne for skolelederen: Folkeskoleloven § 45

 

Sidst opdateret: 14. februar 2024