Hop til indhold

Elever, som er vurderet uddannelsesparate til den eller de ønskede kategorier af ungdomsuddannelser i 8. klasse, deltager i den kollektive vejledning i skolen. Derudover kan eleverne og deres forældre benytte sig af digitale værktøjer og eVejledning.

Fornyet vurdering

Elever, som er vurderet uddannelsesparate til den ønskede kategori af ungdomsuddannelse i 8. klasse, skal kun have en fornyet vurdering i 9. klasse eller eventuelt 10. klasse, hvis:

  • elevens faglige niveau falder til under de fastsatte kriterier
  • skolen vurderer, at elevens sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning 

Uddannelsesparathed og forældreansvar

Elever, som er vurderet uddannelsesparate i 9. eller 10. klasse, har sammen med forældrene ansvar for at udfylde elevens ansøgning til 10. klasse, ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter 9. eller 10. klasse. Ansøgningen udfyldes på optagelse.dk.

Uddannelsesparathedsvurderingen forventes afskaffet pr. 1. august 2024

Det er planlagt, at Folketinget i november 2023 skal behandle et lovforslag, der handler om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen fra skoleåret 2024/25. Hvis forslaget vedtages i den nuværende form, betyder det, at elever ikke skal uddannelsesparathedsvurderes fra skoleåret 2024/25 og frem. Det betyder desuden, at studievalgsportfolioen bliver afskaffet fra skoleåret 2024/25. (Læs mere her om den politiske aftale fra april 2023 om uddannelsesparathedsvurderingen).

Elever i 8.-10. klasse skal fortsat uddannelsesparathedsvurderes i skoleåret 2023/24, og studievalgsportfolioen skal fortsat vedhæftes ansøgningen 1. marts 2024.

Du kan læse mere om, hvad afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen betyder her:
Lovforslag om afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering er sendt i offentlig høring | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Begrebet ikke-uddannelsesparat afskaffes pr. 1. oktober 2022

En lovændring betyder, at begrebet ikke-uddannelsesparat pr. 1 oktober 2022 ikke længere anvendes i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering. Der indføres i stedet et nyt begreb: ”Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”.  

Læs loven og dens bemærkninger (pdf)

Relevante kapitler i Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år 

  • Om vurdering af uddannelsesparathed kapitel 1 c
Sidst opdateret: 24. april 2024