Elever, som er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse, deltager i den kollektive vejledning i skolen. Derudover kan eleverne og deres forældre benytte sig af digitale værktøjer og eVejledning.

Fornyet vurdering

Elever, som er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse, skal kun have en fornyet vurdering i 9. klasse eller eventuelt 10. klasse, hvis:

  • elevens faglige niveau falder til under de fastsatte kriterier
  • skolen vurderer, at elevens sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning
  • eleven søger en anden type ungdomsuddannelse.

En fornyet vurdering laves af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på baggrund af skolens indberettede oplysninger om elevens faglige, sociale og personlige forudsætninger samt elevens uddannelsesønsker.

For skoler uden UU laver skolens leder en fornyet vurdering.

Uddannelsesparathed og forældreansvar

Elever, som er vurderet uddannelsesparate i 9. eller 10. klasse, har sammen med forældrene ansvar for at udfylde elevens uddannelsesplan. Uddannelsesplanen udfyldes på optagelse.dk og fungerer som ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse.

Sidst opdateret: 15. februar 2019