Hop til indhold

Baggrund for ekspertgruppen  

Den seneste evaluering af 7-trins-skalaen, som blev offentliggjort i januar 2019, peger på en række identificerede udfordringer ved den nuværende 7-trins-skala. Evalueringen, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, består blandt andet af en dybdegående analyse af, hvordan karakterskalaen bruges i praksis. Evalueringen viser, at selvom 7-trins-skalaen på flere områder fungerer godt, så har skalaen en række udfordringer. Udfordringerne vedrører de store spring i midten af skalaen, trinbeskrivelsernes fokus på mangler, manglende mulighed for at anerkende og fremhæve den ekstraordinære præstation, den negative karakter -3 og et stigende karakterniveau.

Regeringen nedsatte i den forbindelse en ekspertgruppe, som skulle opstille mulige modeller for en ændret karakterskala, der løser de udfordringer, som er identificeret i evalueringen.

Ekspertgruppen skulle i den forbindelse belyse de fordele og ulemper, den ser ved de enkelte modeller. 

Ekspertgruppen blev sammensat af 14 medlemmer udpeget af regeringen i deres personlige egenskaber og med viden om grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, herunder didaktiske eksperter og erfarne bedømmere samt tre repræsentanter for elever og studerende og to repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagersiden.

Ekspertgruppens medlemmer

 • Per Holten-Andersen (tidl. rektor på CBS), formand
 • Camilla Hutters (Københavns Professionshøjskole), medlem
 • Hanne Beermann (Professionshøjskolen UCN), medlem
 • Hanne Leth Andersen (Roskilde Universitet), medlem
 • Jesper Arkil (Arkil Holding A/S), medlem
 • Lars Ulriksen (Københavns Universitet), medlem
 • Lene Tanggaard (Designskolen Kolding), medlem
 • Marianne Kvist (Sølvgade Skole), medlem
 • Martin Mejlgaard (tidl. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), medlem
 • Nanna Højlund (Fagbevægelsens Hovedorganisation), medlem
 • Rasmus Holme (Lærerstuderendes Landskreds), medlem
 • René La Cour Sell (De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser), medlem
 • Signe Tolstrup Mathiasen (Danske Studerendes Fællesråd), medlem
 • Søren Hindsholm (Nørresundby Gymnasium og HF), medlem 

Se ekspertgruppens rapport (pdf)

Baggrundsmateriale anvendt af ekspertgruppen

Ekspertgruppen har i sit arbejde anvendt nedenstående rapporter og notater som baggrundsmateriale for gruppens arbejde.  

Rapporter

Notater

 1. Oversigt over karakterskalaens elementer og begreber relateret til bedømmelse (pdf)
 2. Notat om trin, trinbeskrivelser og målbeskrivelser (pdf)
 3. Notat om honorering af det ekstraordinære i forbindelse med afslutning af erhvervsuddannelserne (pdf)
 4. Notat om honorering af det ekstraordinære, herunder erfaringer med 13-tallet (pdf)
 5. Notat om understøttelse af kvalitet i karaktergivning (pdf)
 6. Kortlægning af karaktergivningen fordelt på prøveformer fra evalueringen af 7-trins-skalaen(pdf)
 7. Notat om karakterer, læring og motivation –sammenhænge og refleksionen (pdf)
 8. 7.1 Referenceliste(pdf)
 9. Notat om karakterskala og taksonomi(pdf)
 10. Notat om antal karakterer for ikke-beståede præstationer og beståkriterier (pdf)
 11. Notat om karakterskalaer i Norge, Sverige, Frankrig og England(pdf)
 12. Notat om nutidens anbefalinger til international anvendelighed og formidling af karakterer(pdf)
 13. Notat om karakter- og pointsystemer i England(pdf)
 14. Undersøgelse af hvilken betydning det har for eksamensresultatet, hvis karakteren -3 erstattes af 00 for udvalgte gymnasiale uddannelser(pdf)
 15. Opfølgning på karakterudvikling i de videregående uddannelser(pdf)
 16. Notat om simulering af implementering af modellen 0-12 og 0-6(pdf)
 17. Høringssvar: Bidrag til arbejdet i ekspertgruppen for ændring af karakterskala(pdf)
 18. Beregninger i forbindelse med simuleringer i bilag 6(pdf)
Sidst opdateret: 12. september 2023