Hop til indhold

Love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk. På retsinformation.dk vil der for hver lov være tilknyttet et link til venstre på siden, hvor du kan finde bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse.

En bekendtgørelse indeholder regler på de områder, som loven giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om. Bekendtgørelser er derfor juridisk bindende. 

Vejledning om behandlings- og specialundervisningstilbud og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Denne vejledning forklarer og uddyber de regler på Børne- og Undervisningsministeriets område, der gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud og for specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.

Vejledningen er dynamisk, og der vil løbende blive udarbejdet nye kapitler, som uploades her. Når alle kapitler til vejledningen er udarbejdet, forventes vejledningen at blive publiceret på retsinformation.dk.

Vejledningens indhold (pt. er kapitel 1, 4, 5, 7 og 8 klar):

Sidst opdateret: 12. marts 2024