Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 30. september 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Informationsmøde om puljen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder et virtuelt informationsmøde om puljen torsdag den 11. august 2022, kl. 13-14, hvor interesserede kan høre mere om puljens rammer og ansøgningsprocessen. Tilmelding kan ske til ane.sophie.pedersen@stukuvm.dk.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af offentlige og private aktører, som fx NGO’er, professionshøjskoler, universiteter mv., med indgående kendskab til digital dannelse hos børn og unge.

Formål 

Indsatsen består af fire sammenhængende initiativer, som har til hensigt at bidrage til et væsentligt løft af børn og unges digitale dannelse, herunder deres forudsætninger for at agere ansvarligt, sikkert og respektfuldt på internettet: 

  • Den Digitale Trafikklub for Børn og Unge 
  • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer og -forløb 
  • Skolepatruljer for digital færdselssikkerhed 
  • Kommunikationsindsats om krænkende adfærd på internettet. 

Puljen udmøntes som tilskud til ét projekt, hvori der skal gennemføres én samlet national indsats. Projektet skal gennemføres fra tilsagnstidspunktet til 30. juni 2026.

Hvad kan der søges tilskud til

Midlerne fra puljen skal anvendes til arbejdet med den nationale indsats for digital dannelse af børn og unge.

Hvordan søges der om tilskud

Læs Vejledning om pulje til styrket indsats for digital dannelse af børn og unge for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 48,6 millioner kroner til puljen fordelt med 13,8 mio. kr. i 2022, 10,5 mio. kr. i 2023, 11,6 mio. kr. i 2024 og 12,7 mio. kr. i 2025. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 30. september 2022, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023