Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskud til FGU-institutioner fordeles efter objektive kriterier.

Formål

Puljen skal sikre et kompetenceløft af lærere og ledere på FGU-institutionerne, der skal understøtte realisering af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet. Midlerne fordeles til FGU-institutionerne til kompetenceudviklingsaktiviteter. Midlerne udmøntes årligt forudsat, at de opretholdes på de kommende års finanslove. Nærværende udmelding vedrører de midler, som er afsat i 2019.

Kompetenceløftet for lærere skal bidrage til, at:

  • udvikle lærernes samarbejde og skabe en fælles kultur, 
  • styrke lærernes pædagogisk-didaktiske redskaber i forhold til FGU-didaktikken og målgruppen  
  • styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen.

Kompetenceløftet for lederne skal styrke ledernes kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse.

Midler til fordeling

Der er 15,3 millioner kroner til fordeling i 2019.

Hvem modtager tilskud?

Tilskud til FGU-institutionerne fordeles efter objektive kriterier. 

Sidst opdateret: 21. juli 2023