Hop til indhold

Ansøgningsfristen udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 8. september 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Alle udbydere af erhvervsuddannelserne (eud og eux) kan søge om midler fra puljen. Det bemærkes, at kun den juridiske enhed (hovedskole) kan ansøge.

Formål

Udvekslingsprogrammet skal tilbyde elever på erhvervsuddannelserne eud og eux at komme på udvekslingsophold i Frankrig, Spanien eller Tyskland. Udvekslingsprogrammet skal give eleverne både sproglig og kulturel forståelse og indsigt og gøre eleverne klogere på henholdsvis det danske og franske, spanske eller tyske samfund.

Udvekslingsprogrammet giver mulighed for støtte til at gennemføre et kort ophold af 5-10 dages varighed eller et længerevarende ophold af 3-4 ugers varighed.

Som led i udviklingsprogrammet vil der blive etableret partnerskaber mellem hver af de deltagende danske skoler og skoler i Frankrig, Spanien eller Tyskland. Udvekslingsopholdene i Frankrig, Spanien eller Tyskland skal finde sted i skoleåret 2021/2022 eller 2022/2023.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud må anvendes til dækning af rejse- og opholdsudgifter forbundet med udvekslingsopholdet i Frankrig, Spanien eller Tyskland.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til udvekslingsophold i Frankrig, Spanien og Tyskland for elever på erhvervsuddannelserne, eud og eux (2021/2023)” om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for prioritering af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 329.800 kroner til fordeling i puljen. Ved fordeling af midlerne tilstræbes det, at cirka 1/3 af midlerne prioriteres til udvekslingsophold i hvert land.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er onsdag 8. september 2021 klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023