Hop til indhold

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggør to rapporter med analyser af de danske resultater i TALIS 2018. De danske rapporter perspektiverer de danske resultater i forhold til de øvrige nordiske lande og i forhold til resultaterne i TALIS 2013.

Første danske rapport (november 2019)

Den første danske rapport om TALIS 2018 er bygget op omkring følgende temaer:

  • Lærernes arbejdstid, undervisningspraksis og tiltro til egne undervisningsevner
  • Lærernes kompetenceudvikling
  • Nye læreres start i professionen

 

Anden danske rapport (marts 2020)

Den anden danske rapport om TALIS 2018 belyser følgende temaer:

  • Lærersamarbejde og feedback
  • Skoleklima og jobtilfredshed
  • Skoleledelse
Sidst opdateret: 23. november 2023