Hop til indhold

Der var i Danmark 5.924 unge under uddannelse, der deltog i PISA 2009. Deltagerne var fordelt på 285 uddannelsesinstitutioner og kom fra folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler. Desuden deltog få elever fra ungdomsuddannelserne.

PISA 2009

Figuren herover viser udviklingen i Danmarks resultater i de fire runder af PISA. I læsning ligger Danmark stabilt omkring det internationale gennemsnit. I matematik ligger Danmark lige over gennemsnittet i OECD – på trods af et fald i scoren fra 513 point i 2006 til 503 point i PISA 2009. I naturfag har de danske elever fastholdt deres resultat fra PISA 2006, og dermed er Danmarks resultat i naturfag også inden for gennemsnittet i OECD.

De stiplede linjer i figurerne angiver, at udviklingen mellem to runder i undersøgelsen skal tages med forbehold for justeringer i testens indhold. Eleverne har i PISA 2006 besvaret flere naturfagsopgaver end ved tidligere PISA-undersøgelser, og dermed er resultaterne for 2006 ikke direkte sammenlignelige med 2000 og 2003. Nogle opgaver går dog igen fra gang til gang, og også her viser det sig, at danske unge har forbedret kompetencerne i naturfag. Danmarks fremgang kan dermed tilskrives en kombination af ændringer i testen og bedre præstation på de spørgsmål, som går igen fra gang til gang.

PISA

Danske elever

OECD-gennemsnit

Danmarks placering blandt OECD-lande

Naturfag

 

 

 

2000

481

500

Nr. 22 af 27 lande

2003

475

500

Nr. 26 af 30 lande

2006 (hovedområde)

496

500

Nr. 18 af 30 lande

2009

499

501

Nr. 19 af 33 lande

Læsning

 

 

 

2000 (hovedområde)

497

500

Nr. 16 af 27 lande

2003

492

494

Nr. 16 af 30 lande

2006

494

492

Nr. 15 af 30 lande

2009 (hovedområde)

495

493

Nr. 18 af 33 lande

Matematik

 

 

 

2000

514

500

Nr. 12 af 27 lande

2003 (hovedområde)

514

500

Nr. 12 af 30 lande

2006

513

498

Nr. 10 af 30 lande

2009

503

496

Nr. 12 af 33 lande

Sidst opdateret: 23. november 2023