Hop til indhold

Andelen af tosprogede elever med manglende funktionel læsekompetence er reduceret fra 49 procent i PISA 2000 til 38 procent i PISA 2009 – altså en reduktion på 11 procent.

Resultaterne i læsning og naturfag er forbedret med henholdsvis 19 point og 25 point siden PISA 2000 i gruppen af 2. generationsindvandrere.

Forskellen mellem 2. generationsindvandrere og elever uden indvandrerbaggrund er mindsket med 20 point siden PISA 2000.

PISA 2000 viste, at 1. generationsindvandrere læste bedre end 2. generationsindvandrere. Resultatet er vendt om i PISA 2009, således at 2. generationsindvandrere er bedre end 1. generationsindvandrere i både læsning, matematik og naturfag.

Resultaterne viser, at 1. generationsindvandrere, der er indvandret før 6-års-alderen og altså har fuld skolegang i Danmark, klarer sig lige så godt i læsetesten som 2. generationsindvandrere. Elever, der er indvandret i 6-12 års-alderen, opnår væsentligt dårligere resultater end elever indvandret før 6-års-alderen.

Blandt tosprogede elever er der 39 procent, der læser op til en halv time dagligt, og 32 procent, som læser mere end en halv time dagligt. Disse andele modsvares ikke blandt elever uden indvandrerbaggrund, da det er denne gruppe, der har mindst læseengagement i fritiden, idet 34 procent aldrig læser, og kun 24 procent læser mere end en halv time om dagen.

Sidst opdateret: 28. juni 2023