Hop til indhold

Danmark ligger fortsat over OECD-gennemsnittet i matematik. De danske elevers resultater er dog signifikant dårligere i PISA 2009 i forhold til PISA 2006. Bedst klarer Shanghai-Kina sig efterfulgt af Singapore. Danmark er nummer 19 blandt alle deltagende lande og nummer 12 blandt OECD-landene.

Som det ses af figuren nedenunder, ligger Danmark nummer 3 i Norden. Danmarks resultat i Norden er dermed faldet fra en 2. plads i PISA 2006 til en 3. plads i PISA 2009.

Figur over matematik i PISA 2009

12 procent af de danske elever har meget gode matematikkompetencer, hvilket er tæt på OECD-gennemsnittet på 13 procent.

Forskellen mellem drenges og pigers resultater er i Danmark i gennemsnit på 16 point. Forskellen er større end i PISA 2006, hvor forskellen var 10 point i gennemsnit, men på niveau med forskellen i PISA 2003, hvor den var 17 point.

Figur over matematik PISA 2009 - i OECD-sammenhæng

Sidst opdateret: 28. juni 2023