Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

Udbudsgodkendelse

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen)

Informationen skal omfatte, hvilke FKB’er og hvilke AMU-mål, institutionen er godkendt til at udbyde.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 19, stk. 1, nr. 6.

Udbudspolitik

Afsnit 1.2

(Læs mere i vejledningen)

Udbudspolitikken skal være tilgængelig på udbyders hjemmeside og ajourføres mindst en gang årligt.

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 12, stk. 3.

 

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 3.1.4.

Udlægnings­aftaler

Afsnit 1.3

(Læs mere i vejledningen)

De skriftlige aftaler om udlægning af undervisning skal være tilgængelige på såvel udbudsinstitutionen som den afholdende institutions hjemmeside.

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 23, stk. 1-3.

 

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 3.3.1.

Udliciteringsaftaler

Afsnit 1.4

(Læs mere i vejledningen)

De skriftlige aftaler om udlicitering af undervisning skal være tilgængelige på såvel udbudsinstitutionen som underleverandørens hjemmeside.

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 24, stk. 1.

 

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 3.3.2.

Annoncering og markedsføring

Afsnit 1.5

(Læs mere i vejledningen)

Udbyders annoncering på egen hjemmeside skal følge reglerne for markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser.

Reglerne gennemgås i afsnittet.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. §§ 6 og 19, stk. 1.

 

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 4.1.

Planlagte uddannelses­aktiviteter

Afsnit 1.6

(Læs mere i vejledningen)

Planlagte uddannelsesaktiviteter skal fremgå af institutionens hjemmeside senest 8 dag inden, at aktiviteten starter.

Oplysningskravene i denne anledning gennemgås i afsnittet.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 19, stk. 1, nr. 7.

 

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 4.1.

Deltagerbetaling

Afsnit 1.7

(Læs mere i vejledningen

Oplysningerne skal både omfatte normpris og eventuelt tillægspris og tompladstillæg.

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksen uddannelse) m.v. (ÅU-loven) §§ 8 a og 10 b.

 

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 4.8.

Særlige uddannelsesforløb

Afsnit 1.8

(Læs mere i vejledningen)

Det skal på hjemmesiden sikres, at oplysningerne om sammensatte forløb overholder mål, regler og vilkår for markedsføring.

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 4.1.

Vejledning om tilmelding

Afsnit 1.9

(Læs mere i vejledningen

Udbydere, som er omfattet af digital tilmelding, skal informere om den digitale tilmelding på deres hjemmeside og skal yde ansøgerne bistand

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 18 a, stk. 1.

 

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 14.

 

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Optagelse

Afsnit 1.10

(Læs mere i vejledningen)

Der skal af hjemmesiden fremgå, efter hvilke kriterier der sker optagelse, i de tilfælde, hvor ikke alle tilmeldte ansøgere kan optages.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 9.

Viskvalitet.dk

Afsnit 1.11

(Læs mere i vejledningen

Udbydere skal offentliggøre resultaterne fra Viskvalitet.dk på institutionens hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 5.

 

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 29, stk. 2.

 

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 4.10.

 

Viskvalitet.dk - Praktisk vejledning (pdf)

Sidst opdateret: 27. juni 2023