Almen sprogforståelse - stx

Almen studieforberedelse - stx

Billedkunst - stx

Dramatik - stx

Fransk - stx

Fysik - stx

Fysik A

Læreplan

Vejledning (pdf)

Fysik B

Læreplan

Vejledning (pdf)

Fysik C

Læreplan

Vejledning (pdf)

Fysik i det 21. århundrede for sommerterminen 2018 og vinterterminen 2018-19
Plasmafysik og fusionsenergi

Læreplan (pdf)

Vejledning (pdf)

Vejledende opgaver (word)

Vejledende opgaver (pdf)

Fysik i det 21. århundrede for sommerterminen 2019 og vinterterminen 2019-20
Medicinsk fysik

Læreplan (pdf)

Vejledende opgaver i skriftlig fysik A

Vejledende opgaver til kernestofområdet "Elektriske og magnetiske felter"

Følgebrev til de vejledende opgaver

Vejledende opgave - sæt I

Vejledende opgave - sæt II

Evalueringer af fysik i stx

Evaluering af skriftlig prøve i fysik A 2009 (pdf)

Evaluering af fysik C, oktober 2006 (pdf)

Læs mere på EMU

Græsk - stx

Historie - stx

Idræt - stx

Italiensk - stx

Latin - stx

Matematik - stx

Matematik A

Læreplan

Vejledning (pdf)

Matematik B

Læreplan

Vejledning (pdf)

Matematik C

Læreplan

Vejledning (pdf)

Vejledende eksamensopgaver (hypotesetest) 2010

Følgebrev til vejledende eksamensopgaver - stx A og B (pdf)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest - stx A og B (pdf)

Forsøg med digitale opgaver Matematik stx A ("Netforsøget")

Find information om "Netforsøget" her

Skriftlige opgavesæt

Find opgavesæt til tidligere afholdte prøver på Materialeplatformen

Evaluering af skriftlige prøver i Matematik

Find evalueringer af de skriftlige prøver ved sommereksamen i matematik her

Læs mere på EMU

Geografi/Naturgeografi - stx

Naturvidenskabeligt grundforløb - stx

Oldtidskundskab - stx

Religion - stx

Russisk - stx

Samfundsfag - stx

Studieretningsprojektet - stx

Tysk - stx