Fysik A

Læreplan

Vejledning (pdf)

Fysik B

Læreplan

Vejledning (pdf)

Fysik C

Læreplan

Vejledning (pdf)

Fysik i det 21. århundrede for sommerterminen 2018 og vinterterminen 2018-19
Plasmafysik og fusionsenergi

Læreplan (pdf)

Vejledning (pdf)

Vejledende opgaver (word)

Vejledende opgaver (pdf)

Fysik i det 21. århundrede for sommerterminen 2019 og vinterterminen 2019-20
Medicinsk fysik

Læreplan (pdf)

Vejledende opgaver i skriftlig fysik A

Vejledende opgaver til kernestofområdet "Elektriske og magnetiske felter"

Følgebrev til de vejledende opgaver

Vejledende opgave - sæt I

Vejledende opgave - sæt II

Evalueringer af fysik i stx

Evaluering af skriftlig prøve i fysik A 2009 (pdf)

Evaluering af fysik C, oktober 2006 (pdf)

Læs mere på EMU
Matematik A

Læreplan

Vejledning (pdf)

Matematik B

Læreplan

Vejledning (pdf)

Matematik C

Læreplan

Vejledning (pdf)

Vejledende eksamensopgaver (hypotesetest) 2010

Følgebrev til vejledende eksamensopgaver - stx A og B (pdf)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest - stx A og B (pdf)

Forsøg med digitale opgaver Matematik stx A ("Netforsøget")

Find information om "Netforsøget" her

Skriftlige opgavesæt

Find opgavesæt til tidligere afholdte prøver på Materialeplatformen

Evaluering af skriftlige prøver i Matematik

Find evalueringer af de skriftlige prøver ved sommereksamen i matematik her

Læs mere på EMU