Hop til indhold

Opstart på FGU

Målgruppevurderingen foretages af den kommunale ungeindsats i den unges bopælskommune. Viser målgruppevurderingen, at den unge tilhører FGU-målgruppen, og finder den kommunale ungeindsats at FGU er det bedste tilbud for den unge, tilføjes FGU til den unges uddannelsesplan, og den unge er optaget på FGU. FGU-institutionen i dækningsområdet har pligt til at optage alle unge, der målgruppevurderes til FGU.

Basis på FGU er kendetegnet ved hold med mulighed for løbende optag, mens sporene agu, pgu og egu er kendetegnet ved stabile hold med kun to årlige optag. En elev, der indskrives mellem de to årlige opstarter på de tre uddannelsesspor, skal altså som udgangspunkt begynde på basis, for derefter at overgå til et af sporene ved først kommende optag. På basis kan den unge modtage undervisning på alle niveauer i almene fag og faglige temaer. Hvis en egu-elev har en aftale om virksomhedspraktik, er der altid mulighed for at begynde i egu uafhængigt af de fastsatte to årlige optag på uddannelsessporene.

Målene for undervisningen er defineret i den enkelte unges uddannelsesplan. De kan både omfatte personlige, sociale og faglige mål.

Som udgangspunkt optages den unge på den FGU-institution, som kommunen er tilknyttet. Den unge kan anmode om at blive optaget på en anden institution, hvis den for eksempel geografisk eller transportmæssigt ligger tættere på den unges bopæl. En FGU-institution i et andet dækningsområde kan optage eleven, hvis de har plads. 

 

Målgruppevurdering

Opdateret 15/02 2023 kl. 13:09

En ung, der har afsluttet EUX 1. del, kan i helt særlige tilfælde målgruppevurderes til FGU, hvis den kommunale ungeindsats vurderer, at FGU er det bedste tilbud til at bringe den unge tættere på uddannelse og job.

Den kommunale ungeindsats skal vurdere, om den unge tilhører FGU’s målgruppe efter bestemmelserne i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, § 2 k (retsinformation.dk). Denne målgruppevurdering foretages på grundlag af en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser i kommunen, som kan bringe den unge tættere på uddannelse og job. I målgruppevurderingen indgår også en helhedsvurdering af den unges faglige, sociale og personlige ressourcer og udfordringer, erfaringer fra brobygning, praktik i virksomheder og afsøgningsforløb i FGU. 

EUX 1. del er ikke en afsluttet ungdomsuddannelse, men beviset giver adgang til hovedforløbet på alle merkantile erhvervsuddanneler, samt giver studiekompetence på samme niveau som en hf-eksamen uden overbygning til korte og mellemlange videregående uddannelser. En ung, der har afsluttet EUX 1. del, kan på den baggrund ikke målgruppevurderes til FGU på baggrund af faglige forhold. 

Den kommunale ungeindsats kan dog i helt særlige tilfælde vurdere, at FGU er det bedste tilbud til en ung med EUX 1. del, der på baggrund af sociale eller personlige forhold vurderes i målgruppen for FGU.

 

Sidst opdateret: 26. juli 2023