Hop til indhold

De fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:
 • Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
 • Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
 • Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
 • Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Der skal være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For at sikre denne udvikling er der opstillet fire klare mål for erhvervsuddannelserne.

De fire klare mål sætter tydelige rammer og retning for arbejdet på uddannelsesinstitutionerne. De vil også sikre et veldefineret opfølgningsgrundlag, hvor der måles på både sektorniveau og institutionsniveau.

Opfølgning på målene

De fire klare mål fungerer også som målbare resultatmål. Resultatmålene skal bruges til den samlede opfølgning på erhvervsuddannelsesreformen. De enkelte uddannelsesinstitutioner kan også bruge resultatmålene til at følge deres egen udvikling og til at sammenligne sig med hinanden.

Resultatmålene er operationaliseret i udvalgte indikatorer, som muliggør, at de enkelte institutioner kan måle deres resultater i forhold til de fastsatte resultatmål. Indikatorerne vil være gennemgående for ministeriets kvalitetsarbejde med institutionerne og vil derfor indgå i ministeriets kvalitetstilsyn. Beskrivelsen af de udvalgte indikatorer for de enkelte resultatmål kan ses i højre side.

Offentliggørelsen af data for de enkelte indikatorer sker i ministeriets datavarehus på erhvervsuddannelsesområdet.  

Resultatmålene for de fire klare mål:

 • Mål 1: Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 procent i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 procent i 2025. I 2013 vælger 19 procent af eleverne en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse.
 • Mål 2: Andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse, skal stige fra 52 procent i 2012 til mindst 60 procent i 2020 og mindst 67 procent i 2025.
 • Mål 3: Andelen af de dygtigste elever skal øges år for år.
  Del 1: Andelen af de dygtigste elever – målt ved andel af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på et højere niveau end det obligatoriske niveau fastsat af de faglige udvalg – skal øges år for år. Der udarbejdes en baseline med udgangspunkt i skoleåret 2013/2014.
  Del 2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes.
 • Mål 4: Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020.
Sidst opdateret: 24. april 2024