Hop til indhold

Anvendelse

Målingen er en del af erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes”. Elevtrivselsmålingen anvendes både i skolernes lokale kvalitetsarbejde samt ministeriets opfølgning på reformen.

Alle elever, der har skoleforløb i perioden, skal deltage

Det er alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, der skal deltage i elevtrivselsmålingerne, også elever på tidligere uddannelsesordninger. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv.

Målingen inkluderer ikke elever, der er i oplæring i måleperioden.

Om spørgerammen

Spørgerammen til de obligatoriske elevtrivselsmålinger (pdf) er blevet udviklet af en ekspertgruppe samt en referencegruppe med alle relevante parter og organisationer i sektoren. Herudover har spørgerammen været pilottestet og er kvalificeret af Kvalitetsnetværket hos DEG.

Brug af UNI-login til trivselsmålingen

For at få adgang til at besvare trivselsmålingen skal eleverne benytte UNI-login for at logge ind. Det betyder, at I skal sikre jer, at eleven er tilknyttet jeres institution på hovedinstitutionsniveau i UNI-login. Har I brug for hjælp til UNI-login, kan I søge hjælp på viden.stil.dk.

Adgang til resultaterne

De første resultater er tilgængelige i ministeriets Datavarehus.

Sidst opdateret: 13. september 2022