Hop til indhold

Trivselsmålingen er en del af erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes”. 

Læs mere om de klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling

Resultaterne fra trivselsmålingen bliver både brugt i skolernes lokale kvalitetsarbejde og til ministeriets arbejde med at følge og styrke udviklingen i trivslen.

Alle elever, der har skoleforløb i perioden, skal deltage

Alle elever/lærlinge, der har skoleforløb i måleperioden, bliver inviteret til at deltage i elevtrivselsmålingerne. Der skelnes ikke mellem elever/lærlinge på eud, eux eller euv.

Spørgeskemaet skal besvares i undervisningen.

Målingen inkluderer ikke elever/lærlinge, der er i oplæring i måleperioden.

Spørgerammen er udviklet af eksperter

Spørgerammen er udviklet af en ekspertgruppe og en referencegruppe med alle relevante parter og organisationer i sektoren.

Spørgsmålene er pilottestet og kvalificeret af Kvalitetsnetværket hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. 

Læs spørgerammen til de obligatoriske elevtrivselsmålinger (retsinformation.dk)

Brug af Unilogin til trivselsmålingen

For at få adgang til at besvare trivselsmålingen skal eleverne/lærlingene benytte Unilogin for at logge ind. Det betyder, at I skal sikre jer, at eleven/lærlingen er tilknyttet jeres institution på hovedinstitutionsniveau i Unilogin.

Gå til vejledningen om brug af Unilogin til trivselsmålingen på viden.stil.dk

Adgang til resultaterne

Institutionens resultater er tilgængelige i ministeriets datavarehus, når hele institutionen har gennemført målingen. Resultaterne vil være tilgængelig, når institutionen har afsluttet trivselsmålingen på institutionen, og besvarelserne er indsendt til Styrelsen for It og Læring. Når målingen er afsluttet på landsplan, kan I se de nationale resultater.

Gå til Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus på uddannelsesstatistik.dk

Sidst opdateret: 7. november 2023